Amir Brka / HOTEL KARLA ANGELUSA

Bilješka uz jednu sumornu tešanjsku godišnjicu

Nakon hanova, objekata iz osmanskoga perioda koji su služili za prenoćište putnika i njihovih karavana, kakvih je bilo i na tešanjskom prostoru – ukupni društveni razvoj tokom austrougarske uprave, koji se do pred sami kraj 19. stoljeća odvijao i u ovom gradu, proizveo je potrebu za osnivanjem modernih hotela. Prve hotele u Sarajevu, Foči, Trebinju, Jajcu, Bugojnu i drugim bh. gradovima držali su Jevreji, a tako je bilo i u Tešnju. Hotel Karla Angelusa tu je otpočeo s radom 1897. godine, a imao je šest soba. Hotelijeru Angelusu u Tešnju su rođeni kćerka Julča (za koju imenik tešanjske osnovne škole iz tog vremena ne navodi godinu rođenja, ali budući da je u školu upisana 1908. – vjerovatno je rođena 1901.) i sin Aleksander 1904. godine.

Hotel Karla Angelusa u Tešnju
(Snimljeno 1977. godine, sa terase novoga hotela)

Ovaj hotel prestao je raditi 1918. godine. Nije mi poznato u kojoj je funkciji bila ta zgrada do Drugoga svjetskog rata, ali, s obzirom na katastrofalno stanje ovoga grada u tom periodu, ne čini se realnim da bi hotel u Tešnju tada mogao imati razlog postojanja. A nakon 1945. to je iznova hotel – do 1972. godine jedini u Tešnju, jer je te godine otvoren novi, za to vrijeme vrlo moderan hotel. Kao državna firma, “Angelusov” hotel i dalje je radio, a Tešnjaci su ga zvali Stari hotel. Zgrada je srušena 1990. godine, i na toj je lokaciji izgrađena filijala Privredne banke Sarajevo.

Od 1992. godine sve do danas u gradu Tešnju ne postoji hotel, a već desetak godina čak ni koliko-toliko pristojno prenoćište. Dakle – 120 godina nakon hotela Karla Angelusa…