Mandati

Onome ko je jednom vladao nad drugima,

nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.

Konfučije

 

Mandat bude i prođe. Uglavnom, jedan ili dva. Ponekada ne bude ni jedan, a ponekad bude i više od dva. Nije to primarno ni važno, iako je bolje da se neka pravila ponašanja znaju unaprijed. Da postoje standardi ponašanja. A izuzeci mogu postojati tako da na svojevrstan način potvrde standard.

Javni poslovi su veoma važni za svako društvo. Treba dobro voditi računa kome ih povjeriti. U okolnostima bh društva, kadrovske politike se vode ad hoc, od slučaja do slučaja, od situacije do situacije. Ovisno o aktuelnoj potrebi nečeg sasvim trećeg a ne o primarnoj potrebi funkcije. Da li se radi o unutarstranačkoj kombinaciji, unutarstranačkim previranjima, nekoj ustaljenoj praksi kadrovskih odluka ili nešto sasvim drugo – nije primarno važno. Uglavnom se ozbiljno ne razmatra koji profil ličnosti, znanja i vještina su potrebni. Sve ukazuje da ne postoji sistem razvoja ljudskih resursa, ne postoji razvoj kadrova, ne postoji fer monitoring posvećenosti poslu i rezultata onih koji su u mandatu. Ad hoc situacija, trenutak, jedna greška proguta nečiji višegodišnji rad i pozitivne pomake kao da ih nikada nije bilo. To nije dobro.

Treba poštovati one koji su dobili povjerenje, treba cijeniti ako su posvećeni javnoj funkciji. Na greške i propuste treba reagirati ali ne praviti od jednog problema dva. Iz greški, iz propusta se uči. To je ono što se već dogodilo. Proliveno mlijeko ne možemo vratiti u flašu. Nad prolivenim mlijekom ne treba plakati. Treba vidjeti zbog čega se mlijeko prolilo kako se u budućnosti to ne bi ponovo desilo. Oni koji nisu smijenjeni tokom trajanja mandata ne treba negirati na kraju. To nije vjerodostojno. To otvara sumnje u skrivene namjere. Nikom ne treba stavljati na teret bilo šta da ne bi dobio novi mandat. Dovoljno se na najljepši način zahvaliti svakom za mandat koji je nosio. Ako se može učiniti više od toga – treba se potruditi. Biti na čelu organizacije je veoma zahtjevno. Za svakog ko je odgovoran. Kao što je drugi halifa, Omer ibn Hatab r.a. nakon dvije godine mandata rekao: ako ima nečeg dobrog u toj funkciji, porodica Hatab se okoristila time što sam ja bio halifa pa neka se još neko okoristi, a ako ima lošeg – dovoljno je to što će Omer taj teret ponijeti sa sobom. Drugom prilikom je kazao: bio bih sretan da pred Bogom nemam ni plus, ni minus za taj period dok sam bio halifa. Velike su to i veoma poučne riječi za svakog ko je na javnoj funkciji.

Odavno je bilo vrijeme da više naučimo iz sopstvenih slabosti. Trebali smo naučiti da političke stranke i društvene institucije vremenom moraju da rastu. Da rukovodstva treba da imaju kontinuitet stalnih unapređenja bez obzira na personalne promjene. Bilo je vrijeme da rukovodstva političkih stranaka i društvenih institucija uspostave standarde ponašanja. Ono što je u prošlosti bio primjer dobre prakse mora postati sdandard ponašanja za sve koji dolaze poslije, sve dok se taj isti standard ne podigne na viši nivo. Nikako ne treba ljestvicu spuštati. Bar tamo gdje nema opstrukcije i destrukcije institucija Bosne i Hercegovine.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com