14. sjednica Savjeta

Savjet NHU “Oslonac” je održao 01. jula (utorak) svoju 14. sjednicu kojoj su prisustvovali: Husein Alić, Fuad Šišić, Huskić Adem, Rožajac Sead, Brkić Ajiša i Nedžad Unkić. Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Savjeta
  2. Dogovor oko termina predajezavršenog objekta za porodicu Hasanbašić Bahrije.
  3. Donošenje odluke o potpisivanju ugovora za realizaciju narednog projekta
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 13. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je informisan o završenom projektu izgradnje stanbenog objekta za porodicu Hasanbašić Bahrije iz Trepča. Izvođač radova na ovom projektu je bila firma Nedjing Tešanj. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 24.000 KM. Struktura finansiranja je bila Ministarstvo za boracka pitanja – 5.900 KM, Općina Tešanj – 5.000 KM i ostatak je finansiran iz članarina NHU “Oslonac”.  Obaveze prema izvođaču su izvršene u iznosu od 17.488 KM a ostatak će biti uplaćen po primopredaji. Dogovoreno je da se primopredaja ovog objekta obavi krajem naredne sedmice, a tačan termin će biti naknadno utvrđen.

Ad. 3

Savjet je informisan o toku prikupljanja sredstava za naredne projekte. Obzirom da je najviše sredstava obezbjeđeno za vanredni projekat izgradnje objekta za porodicu Fejzić Džemile (cca 20.000 KM) Savjet je doneo odluku da se potpiše ugovor za realizaciju ovog projekta. Vrijednost ovog projekta je 23.500 KM a za izvođača radova je određena firma Nedjing iz Tešnja.

Obavezuje se predsjednik Savjeta i sekretar da prate realizaciju ovog projekta.

Ad. 4

Savjet je razmatrao inicijativu vlasnika firme Nedjing iz Tešnja da se na područiju Srebranice za povratnika izgradi stanbeni objekat po projektu  NHU “Oslonac”, a da u finansiranju ovog projekta pored Oslonca učestvuje i firma Nedjing sa 50% troškova. Odabir porodice kojoj bi se gradio objekat bi bio urađen u saradnji sa već postojećim udruženjem iz Srebrenice koje raspolaže svim potrebnim informacijama.

Savjet je doneo odluku da se prihvati ova inicijativa ali da se aktivnosti usklade sa ostalim aktivnostima NHU “Oslonca”. Do kraja tekuće godine bi trebalo uraditi sve pripreme koje se tiču odabira porodice kojoj bi se objekat gradio i obezbjeđenja potrebne dokumentacije, a sama gradnja objekta bi bila tokom iduće godine.

Savjet je upoznat o trenutnom stanju na računima NHU “Oslonca”.

Izvor: Oslonac.org