Zaštitimo zdravlje građana koje se narušava zbog ekološke neodgovornosti pojedinaca i vlasti

Općina Tešanj
Općina Tešanj

Uvijek aktuelna tema o ekologiji i problemi u vezi s tim ovih dana su izraženi u našoj općini, i bili su jedna od tema 22. sjednice Predsjedništva OO SDPBiH Tešanj, održane 06.8.2017. godine, a kojoj su prisustvovali i predsjednici osnovnih i interesnih organizacija SDP BiH Tešanj.

Problem EKO incidenata posebno su osjetili građani naselja uz rijeku Tešanjku, u periodu ekstremno vrućih dana.

Uzrok ugroženosti vodotoka i zona vodosnabdjevanja, zraka i tla su rezultat nemarnog odnosa pojedinih privrednih subjekata, nekontrolisane eksplatacije šljunka, kao i nadležnih odgovornih službi.

Građani, s pravom, negoduju, jer posljedice po zdravlje mogu biti pogubne.

Ovim putem tražimo od svih odgovornih, posebno općinskih službi, da se poduzmu sve moguće mjere i aktivnosti kako bi se otklonili uzročnici zagađenja okoliša, te predupredile neželjnje posljedice.

Mislimo, da bi se ova opasnost, dijelom, otklonila u postupku davanja građevinskih dozvola i saglasnoti za lociranje peradarskih farmi i kontrole otpadnih materija, jer je očigledno da otpadne vode završavaju na zemljišnim parcelama ili vodotocima.

Također, pretjerano korištenje, bez stručnog nadzora, pesticida u poljoprivredi je višestruka opasnost po okoliš, posebno u vodozahvatnim zonama.

U tom pravcu SDP će inicirati sazivanje sjednica Skupština mjesnih zajednica na kojima bi se izjasnilo o obustavljanju gradnje pilićarnika, do usvajanja nove Strategije razvoja općine Tešanj, kojom bi ova oblast trebala biti jasno definisana, kao i tome da je obavezna saglasnost MZ ukoliko neko želi da gradi pilićarnik na prostoru iste.

Također, putem Kluba vijećnika SDP-a u OV Tešanj, kao i viših nivoa vlasti, SDP će pokrenuti niz mjera koje će, prvenstveno, imati za cilj zaštitu zdravlja građana koje se narušava zbog ekološke neodgovornosti pojedinaca, ali i vlasti na svim nivoima.

Ovaj problem moramo shvatiti ozbiljno, bez politikanstva, kad i statistika pokazuje sve veći broj kancerogenih oboljenja. Pa po onoj narodnoj „Bolje je na vrijeme spriječiti, negu liječiti“.

 

TEŠANJ ZA SVE NAS!

 

                                                                                                          Komisija za informisanje
OOSDPBiH Tešanj

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com