Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća održana 14. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022,

  2. Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu,

  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu,

  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj,

  5. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,

  6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiški potok i Trebačka rijeka na području općine Tešanj,

  7. Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Tešanj,

  8. Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče,

  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije u postupku prometa općinskim zemljištem.

Na početku sjednice, na prijedlog Općinskog načelnika, 8. tačka: Prijedlog Odluke o prodaji parcele oznake k.p. br. 1897/3 za k.o. Trepče je povučena sa dnevnog reda i ostavljena za narednu sjednicu.

Najviše rasprave je bilo oko prve dvije tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022 i Prijedlog Budžeta općine Tešanj za 2018.godinu, koje je Vijeće nakon dodatnih pojašnjenja, uz zaključke usvojilo.

Također, rasprave je bilo i oko 4. tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj, nakon čega je Vijeće usvojilo zaključak da se izjašnjavanje o ovoj tački ostavi za sljedeću sjednicu Vijeća.

I o ostalim tačkama, Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 18,45 sati.

Opširnije na opcina-tesanj.ba.

About Press Opcine