Tešanjski dnevnik 22-29.1.2018. godine

Tek za vikend oblačno vrijeme je ovlažilo ulice. Ostali dio sedmice sunčan, bez padavina sa dnevnim temperaturama od 6-12, a ujutro je temperatura padala oko -3º. Takvo vrijeme omogućilo je građevinskim radnicima da izvode radove. Ukazuje se izlaz i trotoari sa ceste Tešanj-Jelah za industrijsku zonu Glinište. Čaršija se i dalje ravna. Svaki dan dolazi zvuk mehanizacije sa stijena Griča koji podjeća na kamenolom (između hotela i pravoslavne crkve). Iz tog dijela grada sve je više gluhi pa sada kada odem u Cko nadvikujem se sa Amirom Brkom, a sa ostalim zaposlenicima razmjenjujem iste rečenice više puta. Kako je onim u bankama ne znam jer moja banka je malo dalje.

Općinski vijećnik svoj paušal podijelio učenicima i studentima

Općinski vijećnici za svoj rad u OV-u dobivaju paušalni iznos od 300 KM mjesečno. Jedan od njih prof. dr. Mirano Jupić odlučio je da svojim paušalom, prošle godine pomagne sportiste, a ove godine istim iznosom dobre učenike i studente. Da bi podstakao i druge da mu se pridruže, a i da bi pozvao profesore i druge da mu dostave imena dobrih učenika i studenata kojima je pomoć potrebna, javno je u maloj sali Cko podijelio pomoć.

S lijeva: Edita Omerović, majka Arnele Ibrahimkadić, Mersad Berberović, Adil Bahtić, Moreno Džaferović i dr prof. Mirano Jupić (Morero Džaferagić i Mirza Arifagić nisu bili u mogućnosti prisustvovati dodjeli pomoći)

U obezbjeđenju sredstava za dodjelu pomoći pridružili su mu se i Mersad Berberović i Edita Omerović koji će učenici Arneli Ibrahimkadić iz Medakova obezbijediti troškove za prijevoz do škole (bolest učenice iziskuje poseban prevoz). Sredstva su dobili odlični učenici srednje škole Amor i Morero Džaferović, Mirza Arifagić student sa prosjećnom ocjenom 9,2, Adil Bahtić odličan učenik osnovne škole.

Općinski načelnik organizirao prijem za učesnike u izradi strategije razvoja 2018-2020

Općinski načelnik organizirao je prijem za sve volontere koji su učestvovali u izradi Strategije razvoja Općine 2018-2020. Tom prilikom im se zahvalio i uručio zahvalnice. Strategija je usvojena na zadnjoj sedmici OV-a u prošloj godini.

Prvi red s lijeva: Amir Šišić, Mujo Vilašević, Adnan Šeljmo, Nadir Medarić, Almina Alagić, Adita Alić, Samira Smailbegović, Berina Merdić, dr. Saliha Smailbegvić, Snežana Mišić Mihajlović, Fuad Šišić, mr. Suad Huskić, Husein Galijašević, Hamzalija Hojkurić, Admir Plančić, Asim Bašagić, Ernad Prnjavorac i Besim Sejdić

Drugi red:Himzo Bošnjak, Hasan Plančić, Mirnes Dedukić, Senad Subašić, Ago Mujaković, Adnan Lihić, Mahmut Galijašević, NN (Admir Maslić ili Merzudin Kruško- odgonetnut do štampanja), Ismar Alagić, Suljo Ajanović, Muhamed Džihić, Esmir Subašić

U izradi Strategije razvoja proteklih sedam mjeseci, bez naknade učestovali su predstavnici Razvojnog tima, predstavnici četiri Sektorska tima (ekonomija, mladi, društveni sektor i životna sredina), te predstavnici Partnerske grupe i UNDP-a: Fuad Šišić, Senad Subašić, Selma Bradarić, Mirza Kotorić, Adnan Lihić, Almina Alagić, Nadir Medarić, Hamzalija Hojkurić, Sabrija Kavazović, Saliha Smailbegović, Berina Merdić, Edin Jabandžić, Muhamed Džihić, Besim Sejdić, Mirsad Šaranović, Asim Bašalić,Snežana Mišić Mihajlović, Sajda Klepić, Ismar Alagić, Mahmut Galijašević, Amir Šišić, Emina Mujezinović, Amir Vilašević, Husein Galijašević, Ago Mujkanović, Suljo Ajanović, Ernad Prnjavorac, Adnan Šeljmo, Merzudin Kruško, Admir Plančić, Adita Alić, Armin Maglić, Mirnes Dedukić, Tarik Škrgo, Samira Smailbegović, Himzo Bošnjak, Hasan Handžić, Selma Ramić, Hasan Plančić, Mujo Pobrić, Vahid Festa i Esmir Subašić.

Pored Općinskog načelnika, prisutnima su se obratili vođa Razvojnog tima Fuad Šišić i predstavnica UNDP-a Snežana Mišić Mihajlović. Među volonterima se može zapaziti i ime predsjedavajućeg OV-a Senada Subašića.

Safet Jašić ponovo imenovan za direktora PSC

Safet Jašić, sin Smajla, iz Raduše, rođen je 1982.godine u Tešnju. Nakon završene Srednje elektrotehničke škole u Tešnju stiče zvanje profesora matematike i informatike na Pedagoškom fakultetu u Zenici.

Od 2005.godine radi u OŠ Rešad Kadić i Mješovitoj srednjoj školi, a od 2010. godine stalni je uposlenik Srednje tehničke škole Tešanj. Godine 2013. imenovan je na funkciju direktora JU
Sportsko-rekreacioni centar Tešanj kao najmlađi direktor JU i JP u Tešnju.


Iz izvještaja o radu za mandatni periodu između ostalog piše:

  • Opremljena i puštena u funkciju nova sportska dvorana sa streljanom kod Musale,
  • Inicirani i organizovani turniri mjesnih zajednica općine Tešanj koji svake godine okupljaju sve veći broj prijavljenih ekipa i sportista sa cijelog područija općine Tešanj.
  • Poboljšani uslovi u dvorani za učenike srednjih škola.

U narednom periodu planirano je:

  • Adekvatnom održavanju svega izgrađenog kako bi korisnici i posjetioci uživali na sportskim terenima SRC.
  • Priprema dokumentacije za izgranju zatvorenih bazena.
  • Postavljanje ledenog klizališta na otvorenom.

Kao dugoročni ciljevi su iniciranje prema općinskoj administraciji za otkup privatnog zemljišta između dvorane i Toškovog stadiona. Kupovinom zemljišta dobili bi se preduslovi za dalje širenje sportske infrakstrukture: atletska staza, kuglana, pomoćni tereni za nogomet.

Antifašisti iz Slovenije, Austrije i Italije posjetili Tešanj

Na obilježavanju godišnjice Igmanskog marša na Velikom polju na planini Igman, prema procjenama bilo je oko 20 000 učesnika iz BiH, susjednih zemalja, Austrije, Italije, Slovenije i dr. Među učesnicima su bili i antifašisti i udruženja koja baštine partizanski pokret iz Drugog svjetskog rata iz Slovenije, Austrije i Italije sa kojima dobre odnose ima Udruženje antifašista Josip Broz Tito iz Tešnja. U povratku svratili su u naš grad. Dok sam išao sa gostima prema Partizanskom groblju Mojca Koletnik, podpredsjednica Udruženja Koruških partizana, kazala mi je da ih je stiglo u Tešanj 120 u dva autobusa, da su posjetili Partizansko groblje u Mostaru, srušeni most u Jablanici. U Tešnju su bili već jednom, a članovi Udruženja antifašista Josip Broz Tito su bili su njihovi gosti u Austriji.

Obišli su Partizansko groblje i odali počast tešanjskim partizanima., prošetali gradom i posjetili znamenitosti, a zatim ručali u Domu kulture (organizovalo Udruženje, a trošak će snositi gosti).

Foto zabilješka

U prizemlju zgrade Cko, uklonjeni su zidovi i napravljene dvije funkcionalne prostorije umjesto neupotrebljivih. Korisno, a i puno ljepše

Stare fotografije

Niža realna gimnazija u Tešnju otvorena je 1. novembra 1948. godine. Njenom otvaranju prethodilo je formiranje Odbora za osnivanje Niže realne gimnazije u sastavu:Mahmut Galijašević, Mustafa Mujačić, Julka Simić, Omer Kerić, Eminagić.. Odbor je prikupio prilog od naroda u iznosu od 60 000 KM. Preuzete su prostorije Vakufa (Gazi Ferhad-begove medrese), uređene i pripremljene za nastavu. Nabavljen je najneophodniji namještaj, a u nedostatku građani su pozajmljivali svoj kako nastava mogla početi. Svečano otvaranje je izvršeno 1. novembra 1948. godine. Prisustvovali su predstavnici vlasti (među njima i izaslanik Ministarstva prosvjete Vlado Kiov ). Nastavnica je bila Kornelija Đoković, a honorano su u dva odjeljenja prvog razreda radili Barbara Mahov i Nikola Skrijabin.

U školskoj 1949/1950 nastavničko vijeće su sačinjavali:Sejfo Dodić, Ela Dodik, Varvara Ljahov i Nada Nešković. Nakon odlaska Sejfe Dodića na odsluženje vojnog roka fiziku je predavao Mahmut Bajramović, tehničar.

Utapanje Niže realne gimnazije u osmogodišnju školu izvršeno je u školskoj 1955/1956 godini, kada niži razredi Niže realne gimnazije prešli u Osnovnu školu kao VI, VII, VIII razred. Dužnost direktora novog oblika osnovne škole obavljao je dotadašnji direktor Niže realne gimnazije Hakija Kulenović, a kolektiv su još sačinjavali:Hamdija Kulenović, Milenko Jukić, Rade Đurđević, Bosa Đurđević, Miloš Blagojčev, Marko Ljubičić, Mahmut Mehinović, Mustafa Kotorić, Refija Širbegović. Nakon odlaska braće Kulenović od marta mjeseca 1956. godine dužnost direktora je preuzeo Milovan Pavličić

Na ovoj fotografiji su maturanti školske 1954/1955

Prvi red s lijeva: Mahmut Husedžinović, Šuhra, Azemina Ajanović, Andželika Mitrović, Beska Ajanović, Raza Galijašević, Abida Hukić, Sadeta Alićehajić, ostali nepoznati

Drugi red (sjede): NN, Šuhra Mešinović, Mejra Smailbegović, Tima Agičić, Nadžida Berberović, Azra Ganibegović, Fahra Agičić (sedma), Šemsa Galijašević (osma) ostali nepoznati.

Treći red: Jozo Kulaš, Miloš Kulaš, Salih Škapur, Husein Kotorić, Muharem Korajkić, Drago Pavličić, Bruno Busančić, Mugdim Kadić, Kemo Mularifović , Mehmedalija Husremović (jedanaesti)

Četvrti red: Milovan Pavličić, Hakija Kulenović, Hamdija Kulenović, Milenko Jukić

S lijeva: Rušto Pobrić, Zulejha Hadžiselimović, Ramiz Brkić i Fikret Hafizović

Sa table na Gornjoj čaršiji