Klub vijećnika SDP BiH traži održavanje sjednice OV Tešanj na kojoj bi se raspravljalo o ostvarivanju prava boračkih populacija

Općina Tešanj
Općina Tešanj

Nije nepoznato da je SDP BiH, pa i OO SDP BiH Tešanj i do sada se zalagali za rješavanje problema i statusnih pitanja boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Posebno se insistiralo na ažurnoj evidenciji, kako stvarnih učesnika u ratu, tako i na transparentnosti u finasiranju udruženja proisteklih iz rata i dodjeljenih novčanih prinadležnosti po svim osnovama. Nažalost, veoma često smo ostajali usamljeni prilikom glasanja na sjednicama OV Tešanj.

Nemili događaji ovih dana, protesti i blokade u FBiH demobilisanih i nezaposlenih boraca, su posljedica neriješenih pitanja, a koja su mogla biti riješena pravovremeno. Umjesto toga problemi su se gomilali i „gurali pod tepih“.

Naime, nekoliko mjeseci postoji „Kamp heroja“ i odgovorni su mogli očekivati nezadovoljstvo, ali kao da se to njih nije doticalo.

Predsjedništvo OO SDP BiH Tešanj je u više navrata vodilo raspravu o zahtjevima boraca i održalo nekoliko sastanaka sa borcima Tešnja, koji daju podršku „Kampu heroja“, i zaključilo:

  • Zahtjevi boraca nisu nerealni, te ih podržavmo u cijelosti.
  • Rješenje zahtjeva je potrebno početi odmah, na svakom nivou vlasti, prema nadležnostima.

Također, ovih dana se po svim mjesnim zajednima održavaju sastanci Osnovnih organizacija SDP BiH Tešanj, na kojima prisustvuje i značajan broj  boraca, članova SDP BiH. Među borcima je prisutno orgromno nezadovoljstvo, zbog razlike u ostavrenim pravima boraca, pogotovo kod onih boraca koji nemaju ni minimalne uslove za egzistenciju sebe i svojih porodica.

U tom pravcu, Klub vijećnika SDP BiH u OV Tešanj će iskoristiti poslovničku mogućnost i tražiti sazivanje sjednice OV Tešanj na kojoj bi se u mjesecu martu, kao jedinoj tačci Dnevnog reda,  rasravljalo o Informaciji o ostvarivanju prava boračkih populacija putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, za razliku od prošle godine kada je o ovom pitanju rasprava vođena u mjesecu septembru, kao jednoj od 10 tačaka Dnevnog reda sjednice OV Tešanj.

Na sjednici bi se sagledala ozbiljnost pitanja i naložilo nadležnim službama da urade svoj dio posla.

Prije svega evidencija učesnika rata, kao i izvještaji o svim korisnicima novčanih i drugih sredstava putem općinskih službi, a u rješavanje nastalog stanja pozvala bi se i udruženja boraca, kako bi zajednički došli do ispunjena opravdanih zahtjeva demobilisanih boraca.

Ovim putem pozivamo sve političke stranke u OV Tešanj da podrže našu namjeru, kako bi se stekla poslovnička mogućnost za sazivanje sjednice OV Tešanj.

Ne podržavamo nikakve nasilne postupke, ali legalne proteste građana niko ne može zabraniti, kao demokratsko pravo i sredstvo za izražavanje nezadovoljstva.

 

 

                                                                                                  Komisija za informisanje
OO SDP BiH Tešanj

About OO SDP Tesanj