Javni poziv za dostavu ponuda za isporuku osvježavajućeg pića.

Sportski savez općine Tešanj poziva na konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za isporuku osvježavajućeg pića za potrebe realizacije  projekta „Sportom do zdravlja – SPORT ZA SVE“, koji se implementira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom balkanu, finansiran od Europske unije a koji provodi UNDP.

SPECIFIKACIJA:

NAZIV ARTIKLA/ROBE KOLIČINA Jedinična cijena sa izraženim PDV-om UKUPNO
1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži,  pakovanje 0,50 lit. 7.850  komada
2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci,  0,33 lit. 350 komada
                                                    

   Ukupna cijena svih artikala sa izraženim PDV-om:

Napomena: Specifikacija robe u gornjoj tabeli čini ukupne potrebe za osvježenjem učesnika tokom provedbe projekta. Isporuka artikala će se vršiti po LOT-ovima shodno planiranim aktivnostima u samom projektu koji će biti realizovan u peirodu od 01.02.2018. do 31.08.2018 godine.

LOT 1.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 100 kom,
 2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci, 0,33 l, 100 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 1. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 21.02.2018. godine (srijeda) do 12,00 sati.

LOT 2.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 150 kom,
 2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci, 0,33 l, 150 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 2. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 20.03.2018. odine (utorak) do 12,00 sati.

LOT 3.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 250 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 02.04.2018. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati.

LOT 4.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 250 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 4. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 03.05.2018. godine (četvrtak) do 12,00 sati.

LOT 5.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 250 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 01.06.2018. godine (petak) do 12,00 sati.

 LOT 6.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 750 kom,

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 02.07.2018. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati.

LOT 7.

 1. Negazirana voda, u plastičnoj ambalaži, pakovanje 0,5 l, 100 kom,
 2. Bezalkoholno osvježavajuće piće (Capy), pakovanje u limenci, 0,33 l, 100 kom.

Krajnji rok za isporuku artikala iz LOT 3. u sjedište Sportskog saveza općine Tešanj je 01.08.2018. godine (srijeda) do 12,00 sati.

USLOVI ZA UČEŠĆE :

 • Da su ponuđači registrovani u relavantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima,
 • Da tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA  PONUDE:

Rok za dostavljanje ponude ističe 14.02.2018.godine u 12:00 h. Potpisane i ovjerene ponude nam možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Sportski savez općine Tešanj Kralja Tvrtka 1. 74260 Tešanj.

Svi troškove u vezi pripreme i dostavljanja ponude padaju na teret ponuđača.

Neophodno je da ponuđač dostavi slijedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz sudskog registra (fotokopija)
 • Porezni i identifikacioni broj (fotokopija)

OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će se obaviti dana 14.02.2018 godine poslije 12,00 sati u prisustvu dva člana komisije u prostorijama Sportskog saveza općine Tešanj. Otvaranje ponuda konstatuje se zapisnički a zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti uzete u razmatranje.

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE je najniža cijena ponude koja ispunjava uslove iz ovog poziva. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i cijena se ne može mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

OBAVJEŠTENJE  O DODJELI:

Svi ponuđači će biti obavješteni o rezultatima nabavke istog dana (14.02.2018 godine) o donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, i to direktnim telefonskim kontaktom kao i pismenim putem.

ZAKLJUČENJE UGOVORA :

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude.

NAPOMENA: Sva plaćanja se vrše poslije isporuke robe. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

 

Dostavljeno:

 1. Privrednim subjektima,
 2. Web-adresa: sportskisaveztesanj.ba,
 3. a/a.

 

Sportski savez općine Tešanj

Besim Sejdić, Predsjednik

(Ovjereno pečatom i potpisano)

About Sportski savez Opcine Tesanj