Tešanjski dnevnik 9-16.4.2018. godine

Sunčana proljetna sedmica sa puno behara i cvjetova od maslačka i dragoljube. Vazduh čist, krenulo proljetno čišćenje u kućama i baštama. Poljoprivredni radovi se intenzivirali, a poljoprivrednici željno očekuju i malo kiše.

Prof. dr. Ekrem Ajanović se bio sasvim oporavio poslije operativnog zahvata. Susreo sam ga prije desetak dana i na cesti smo se ispričali, a Sabiha iz Opće biblioteke mi reče da je dolazio da prikuplja neke podatke za porodičnu lozu. U subotu ujutro, se iznenadih, kada neko donese u Gradsku kafanu glas da je umro. Prije zaključenja Dnevnika saznasoh da je umrla i Mina Korajlićka.

Održana promocija knjige Pogled na Domovinu autora Safeta Derviševića

Safet Dervišević je organizovao promociju svoje knjige Pogled na Domovinu. Promotori knjige su bili prof. dr. Slavo Kukić i prof. dr. Refik Ćatić, a promocijom je moderirala Ferida Begović. Dvije domoljubive pjeme odsvirao je na harmonici Muris Džafić, a neplanirano je to učinio i promotor prof Ćatić.

S lijeva: Ferida Begović, prof. dr. Refik Ćatić, Safet Dervišević, Slavo Kukić i Muris Džafić

Prof. dr. Ćatić je u glumačkom nastupu izgovarao misli naših velikih književnika i glumaca (Dizdar, Imširović, Andrić, Selimović, Sušić, Pejaković i dr.), a Slavo Kukić, koji je i recenzent kniige, je govorio o knjizi i autoru.

U okviru PISA programa testirani učenici MSŠ

U JU Mješovita srednja škola, održano je testiranje učenika prvih razreda u okviru programa pod nazivom PISA – Programme for International Student Assessment. Ovaj program provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i PISA centar za BiH.

Cilj PISA međunarodnog istraživanja je ocjena znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke, matematičke pismenosti i pismenosti iz prirodnih nauka. Najveće je obrazovno istraživanje na svijetu u kojem je dosada učestvovalo više od milion učenika. PISA se provodi svake treće godine pod pokroviteljstvom OECD Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, u saradnji sa međunarodnim konzorcijem institucija iz zemalja učesnica. Svaki ciklus fokusira jedno područje, tako da PISA 2018. ima fokus na čitalačkoj pismenosti. Osnovni ciljevi PISA istraživanja usmjereni su na obrazovnu politiku. PISA nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, nego na sposobnostima učenika da primijene usvojena znanja i vještine u životnim situacijama.

Cilj je ispitati u kojoj su mjeri učenici nakon završenog obaveznog obrazovanja pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učešće u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima, koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda.

Prije početka testiranja učenika, direktor JU Mješovite srednje škole Muharem Saračević sa svojim saradnicima: pomoćnikom za općeobrazovnu nastavu profesoricom Nihadom Huskić, pedagogicom Fatimom Ibranović i profesorom informatike Halidom Bošnjakom, koji je inače zadužen za sprovođenje testiranja učenika, poželio je sretno i uspješno testiranje učenicima škole sa nadom da će rezultati testiranja dostojanstveno predstaviti našu državu Bosnu i Hercegovinu.

Održan 5. sajam srednjih škola i fakulteta

U organizaciji Općine i tri srednje škole: Gimnazija, Srednja tehnička škola i MSŠ, u sali Sportsko rekreacionog centra, održan je 5. sajam srednjih škola i fakulteta. Na sajmu su se sa svojom ponudom pojavila 31 fakultet i Univerzitet i 10 srednjih škola kao i nekoliko firmi čija je djelatnost bliska obrazovanju. Otvaranju je prisustvovao ministar Himzo Smajić, zatim gradonačelnik slovenačke općine Šoštanj i drugi gosti. Do posjete gradonačelnika Šoštanja je došlo preko saradnje MSŠ sa školom iz Velenja, sa ciljem uspostave saradnje. Govorili su menadžer sajma direktorica Gimnazije Aida Salkić, prof. dr. Mesud Ajanović ispred Udruženja privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj i načelnik mr Suad Huskić koji je otvorio Sajam. Sajam je dio Tešanjskog proljeća 2018.

Održan koncert nastavnika i učenika Muzičke škole

U okviru Tešanjskog proljeća 2018 održan je peti po redu Koncert učenika i
nastavnika muzičke škole. Ove godine su u programu po prvi put nastupali i nastavnici.

U okviru OŠ Rešad Kadić egzistira Odjeljenje muzičke škole (harmonika i klavir) sa 78 učenika i 7 nastavnika. Ono što nauče prezentiraju javnosti koncertom u okviru Tešanjskog proljeća i Proljetnom koncertu u školi koji će se ove godine održati 24.4. Direktorica Berina Merdić pozdravila je gledaoce, najvećim dijelom roditelje, djedove i nane djece koja nastupaju.


Nastup su završili orkestar i hor sa pjesmama Još ne sviće rujna zora i Đurđevdan

Na koncertu su nastupili sljedeći učenici (u zagradi nastavnik u čijoj su klasi): Iman Smailbegović (Nurudin Saltagić), Hanna Ibrahimkadić (Dženana Deljkić), Merjema Hambašić (Nurudin Saltagić), Nejla Bedak (Amel Bedak), Tarik Galijašević (Dženana Ruštić), Sara Ćostović (Selma Džaferagić), Nejla Bukvić (Amel Bedak), Merima Halilović (Dženana Deljkić), Almija Krdžalić (Dženana Deljkić), Ensar Navrboc (Ela Ajanović), Almira Ribić (Selma Džaferagić), Nejla Hatidžić (Ela Ajanović), Ena Popržanović (Selma Džaferagić), Merima Halilović (Dženana Deljkić), Almija Krdžalić (Dženana Deljkić), Danijal Roša (Suljo Srkalović),

Nastupili su i nastavnici: Dženana Deljkić, Selma Džaferagić, Ela Ajanović, Emila Omić, Suljo Srkalović i Amel Bedak.

Tešanjske džamije kojih više nema

U vrijeme dolaska Austro-Ugarske u Tešnju je bilo devet džamija, a danas ih ima pet.

Jedna od onih kojih više nema nalazila se na mjestu kuće Ahme Halilovića koja se nalazi na početku ulice Ali-paše Hećimovića (do samoposluge AS na Gornjoj čaršiji). Na ovoj kući se upravo završavaju radovi detaljne rekonstrukcije, pa je postala i ukras Gornje čaršije. Želeći da potvrdim usmena saznanja o tome šta je bilo ranije na ovom mjestu zamolio sam Dijanu Brkić rukovodica gruntovnice u Općinskom sudu, da mi na osnovu katastraskog broja kojeg sam našao na interet stranici www. katastar.ba Tešanj 1 pokuša pronaći upis ove čestice u vrijeme uspostave gruntovnice.

Veoma brzo Dijana mi je poslala potrebne podatke iz kojih se vidi da u vrijeme kada je Austro-Ugarska uvela gruntovnicu 1884. godine, na ovoj čestici je upisano: džamija Hadži
Fehimbega Serava
. Hadži Fehim-beg je vakif ove džamije. U knjizi Adema Handžića i drugih autora nisam naišao na ime ove džamije. Ova džamija je bila drvena i vjerovatno je izgorila u jednom od dva požara koji su poharali ovaj dio Tešnja. Najpoznatiji Fehim-beg u Tešnju je Smailbegović. On je izgradio žensku medresu u Tešnju, nabavio i ugradio satni mehanizam na Sahat kuli i moguće da je i vakif ove džamije.

Na tom mjesti bila je česma na gradskom vodovodu ista kao na trgu ispred Kahve, zatim trafika u kojoj su svojevremneo radili: Osman Turalić, Hasan Denjalić, Đula Belagija…

Hakija Halilović formira plac 1969. godine za izgradnju kuće od dijela na kome je bila džamija i koji mu je Rješenjem Država dala na raspolaganje, zamjenom zemljišta i svog zemljišta do ovog placa na kome pravi kuću.

Kuću i plac darivao je sinu Ahmi. Ove godine je kuća temeljito renovirana i dobila sasvim novi ljepši izgled, čime je uljepšan ovaj dio grada.

Kada sam dobio ovaj podatak zainteresovao sam se i za još jednu džamiju koja se spominje kao Kapa džamija, a nalazila se na raskrsnici ulica braće Mulabećirović i Tabačke (kuća Seada Hafizovića). Na ovom mjestu je upisana u gruntovnicu Hadži Nesuhova (Kapa)
džamija. Zanimljivo da se u domovnicama koje je vodio čaršijski imam spominje ulica (mahala) H Nesuha. Moguće da se radi o Nesuhu Mešiću koji je stariji član porodice Hamze i Ademage Mešića.

Umro prof. dr. Ekrem Ajanović

Rođen je je 16.10.1940. godine u porodici Mesuda i Ćamile u kojoj je obrazovanje djece bilo jedno od najvažnijih opredjeljenja. Nakon završene osnovne škole i Niže realne
gimnazije u Tešnju završio je u Sarajevu Višu realnu gimnaziju i Medicinski fakultet. Specijaslizirao je Pneumoftiziologiju 1972. godine i Internu medicinu 1976 .godine u Sarajevu. Postiplomski studij iz Pulmologije završio je u Beogradu, a postdiplomske studije iz kardiologije u Zagrebu 1980. godine. Objavio je 13 knjiga i 160 naučnih i stručnih radova.

Od 1986. godine predaje na Medicinskom fakultetu u Tuzli kao docent. Osam godina bio je šef katedre na istom fakultetu, te devet godina šef katedre medicine na Zdravstvenom fakultetu u Zenici.

U Domu zdravlja u Tešnju radi od 1960. godine gdje zajedno sa dr. Muhidinom Alićehajićem i dr. Muhamedom Člankom predstavljao prvu grupu Tešnjaka ljekara koji će dati ogroman doprinos razvoju zdravstva u Tešnju. U tri mandata bio je direktor Doma zdravlja, a radio je kao specijalista u RMC Doboj. Organizovao je Ratnu bolnicu u Tešnju i bio njen komadant do 1995. godine, kada postaje načelnik saniteta 37. divizije. Osnivač je Opće bolnice i njen prvi direktor. Obavljao je funkciju ministra zdravlja u Ze-Do kantonu, a potom i zamjenik ministra zdravlja Federacije BiH.

Prof. Ajanović je imao i dugogodišnji politički angažman. Obavljao je funkciju poslanika socijalno zdravstvenog vijeća u Ustavotvornoj skupštini Predstavničkog doma BiH. Bio je i vijećnik u OV Tešanj. Među osnivačima je Stranke za BiH, i prvi predsjednik OO SBiH u Tešnju. U SFRJ, zatim u Jugoslaviji nakon prvih višestranačkih izbora obavljap je niz poslaničkih funkcija, kao i poslije rata.

Bio je na stručnom usavršavanju u nizu svjetskih zdravstvenih ustanova i član europskog udruženja kardiologa, pulmologa i udruženja za urgentnu medicinu. Priznanje primarijus dobio je 1980. godine. Ima niz priznanja Tešnja, Univerziteta i dr.

Prof dr. Ekrem Ajanović dao je ogroman doprinos razvoju zdravstva u Tešnju i BiH. Ima najveće zasluge za formiranje Ratne bolnice i Opće bolnice.

Kada bi se ja pitao Opća bolnica bi nosila njegovo ime.

Komemorativna sjednica prof. Ekremu Ajanoviću održana je u velikoj sali Cko. Prvo je Edina Artuković pročitala bogatu radno obrazovnu biografiju, a onda su se obratili:doc dr. Hasan Škiljo direktor Opće bolnice, dekan Medicinskog fakulteta u Zenici doc. dr. Harun Hodžić, Muhidin Alić prijatelj i saborac Muhidin Alić, Načelnik mr. Suad Huskić, prof . dr. Munevera Osmić šef Poliklinike za plućne bolesti iz Tuzle i u ime porodice prof. dr. Mesud Ajanović. Svi su imali puno toga šta kazati o prof. Ajanoviću, a sin Ekremov prof.dr. Mesud Ajanović se zahvalio Općoj bolnici. Općini i svima koji su došli na komemoraciju kao i onima koji nisu došli, a cijenili su njegovog oca.

Direktor Opće bolnice doc. dr. Hasan Škiljo je između ostalog kazao:

    I da nije bilo prof. dr. Ajanovića pitanje je da li bilo Ratne bolnice Tešanj, da li bi bilo Opće bolnice, pitanje je gdje bi mi svi bili danas, šta bismo radili i gdje i kako bi se liječili naši sugrađani. Prof dr. Ajanović nam je ostavio u amanet tešanjsko zdravstvo i Dom zdravlja i Opću bolnicu da ga i dalje razvijamo, dograđujemo i dorađujemo i podižemo na najviši mogući nivo.

Doc. dr. Hasan Škiljo

Dan Armije BiH

Prije 26 godina, u veoma teškim uslovima agresije mnogo jačeg neprijatelja, osnovana je Armija Republike BiH. Tokom četverogodišnjeg rata izrasla je u respektabilnu silu. Svi oni koji su odlučivali o sudbini BiH zasigurno ne bi dali šansu državi BiH da nije bilo vojne sile. Nažalost današnji močnici priznaju samo silu.

Ovaj dan u Tešnju obilježili su članovi OO SDP Tešanj i članovi UAF Josip Broz Tito polaganjem cvijeća na Centralno spomen obilježje u Tešnju i na spomen obilježje Hrastik u Novim Miljanovcima.

Ispred OO SDP cvijeće su položili Senad Subašić, Vedran Kaser i Edina Mujezinović, a ispred OAF Josip Broz Tito, Ramiz Brkić, Salih Brkić i Sejdo Kadušić. Nekoliko riječi o o značaju ovog dana i povodu polaganja cvijeća govorio je Salih Brkić.

Začuđujuće je da nijedna boračka organizacija nije obilježila ovaj dan (bar koliko je meni poznato). Imamo Jedinstvenu organizaciju boraca i Udruženje dobitnika najvišiš ratnih
priznanja. Njima je očito najlakše kada Općina organizuje neko obilježavanje kao 4. april, pa da se tamo pokažu kao dekor. Ovo je njihov dan i oni treba daju svoj doprinos orgasnizaciji obilježavanja.

Edina Mujezinović, Senad Subašić i Vedran Kaser

Sejdo Kadušić, Ramiz Brkić i Salih Brkić

Stare fotografije

Prelistavajući stare fotografije pronašao sam ove dvije na kojima je prof Ajanović.     Jedna je iz mahale dok je bi mladić, a druga neposredno nakon ili pred kraj rata na sastanku političkih rukovodstava sa predstavnicima Međunarodne zajednice

Fuad Ahmetagić Šef, Osman Morankić, Ekrem Ajanović i Enver Ajanović

Boro Šimić, Ivica Ćosić, Zdravko Barišić, Franjo Bratić, Irfan Ljevaković, dr. Ekrem Ajanović, ostali su predstavnici Međunarosne zajednice

Sa table na Gornjoj čaršiji