Tesanj Net

Održan 56.stručni sastanak

Dana 27.07.2017.godine, u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, održan je 56. stručni sastanak, kojem su, pored predstavnika stručnog vijeća, prisustovali i članovi Izvršnog odbora Nezavisnog ...

Read More »

Otvorena izložba Mehmeda Džananovića

U srijedu (2. Avgusta 2017.) u Eminagića konaku je otvorena izložba simboličnog naziva „Znakovi“. Autor izložbe je Mehmed Džananović, profesor likovne umjetnosti. Izložbu čini ...

Read More »

ISPLAĆENA DRUGA RATA BORAČKIH STIPENDIJA ZA 1486 KORISNIKA U IZNOSU OD 204.100,00 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila  isplatu druge rate stipendija za 1486 korisnika stipendija, studenata – branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg ...

Read More »

UPLAĆENA PRVA RATA STIPENDIJA STUDENTIMA KOJE STIPENDIRA MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU , KULTURU I SPORT

Danas je Ministarstvo finasija Zeničko-dobojskog knatona  uplatilo prvu, od tri rate, stipendija u visini 15O KM, studentima prvog i drugog ciklusa redovnog studija za akademsku ...

Read More »

14. sjednica Savjeta

Savjet NHU “Oslonac” je održao 01. jula (utorak) svoju 14. sjednicu kojoj su prisustvovali: Husein Alić, Fuad Šišić, Huskić Adem, Rožajac Sead, Brkić Ajiša i ...

Read More »

PREPORUKA POSLODAVCIMA O PROVOĐENJU POSEBNIH MJERA ZAŠTITE

Postupajući u skladu sa Preporukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih ...

Read More »

VLADA ODOBRILA SREDSTAVA ZA ZASNIVANJE NOVIH ZASADA VOĆA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona  donijela je Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 41.430,00 KM na ime podrške za zasnivanje novih zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog ...

Read More »

SAOPŠTENJE SA 45. SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 28.07.2017. godine, održana je 45. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa utvrđenim dnevnim redom od dvanaest tačaka. Prva razmatrana tačka je Prijedlog Zakona o osnovnoj ...

Read More »

USTAVNI SUD FEDERACIJE BIH DONIO PRESUDU O ZAKONU O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVA

Ustavni sud FBiH  odlučujući po zahtjevu načelnika Općine Tešanj za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa članom 114. Zakona o zaštiti od požara ...

Read More »

PREMIJER GALIJAŠEVIŠ: VLADA ZDK ĆE UČINITI SVE DA ZAŠTITI I SAČUVA MALINARSTVO U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na posljednoj sjednici razmatrala informaciju o stanju u malinarstvu, a u kontekstu otkupa malina. Ministar Smajić naglašava: “Zeničko-dobojski kanton, sa ...

Read More »
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com