Tesanj Net

POSTIGNUT SPORAZUM SA SINDIKATOM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA UPRAVE ZDK

Danas su nastavljeni razgovori između premijera Zeničko-dobojskog kantona i predstavnika  Samostalnog sindikata  državnih službenika  i namještenika u organima državne službe  o usklađivanje propisa o načinu ...

Read More »

POTPISAN SPORAZUM PO PROGRAMU SUFINASIRANJA ZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Danas  je  u  Federalnom zavodu za zapošljavanje u Sarajevu potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Zeničko–dobojskog kantona i Službe za ...

Read More »

PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STAMBENOM ZBRINJAVANJU BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U 2016.GODINI

U skladu sa Programom rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godini na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 12.06.2017. godine ...

Read More »

Godišnji koncert muzičke škole

Osnovna škola “Rešad Kadić” Tešanj, Odjeljenje muzičke škole Vas poziva na GODIŠNJI KONCERT  koji će se održati u srijedu 21.06.2017. godine u velikoj sali Centra ...

Read More »

RADNI SASTANAK SA PREDSJEDAVAJUĆIM SKUPŠTINE U OKVIRU TWINNING LIGHT PROJEKTA

Danas je u kabinetu Jasmina Duvnjaka, predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održan radni sastanak u sklopu „Twinning Light„  projekta  na kojem je partner  Narodna Skupština Republike ...

Read More »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06. 06.2017.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi ...

Read More »

USVOJENA INFORMACIJA O KONCESIJAMA NA VODAMA ZA 2016. GODINU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na 97. sjednici održanoj, 01.06.2017. godine, usvojila Informaciju o koncesijama na vodama za ...

Read More »

USVOJENA INFORMACIJA O KONCESIJAMA ZA 2016. GODINU

Vlade Kantona je na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojila Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. U Informaciji je dat presjek ...

Read More »

SAOPŠTENJE KOMISIJE ZA MLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Predstavnici Komisije za mlade Zeničko-dobojskog kantona su održali radni sastanak na kojem su prisutni bili i predstavnici Komisije za pitanja mladih i ravnopravnost spolova Općinskog ...

Read More »

USKLAĐIVANJE PROPISA O NAČINU OBRAČUNA PLAĆA I NAKNADA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA SA ZAKONSKOM REGULATIVOM NA NIVOU FEDERACIJE BIH

Na sastanku u Uredu premijera, kome su prisustvovali: Salih Krušćica, Edina Valjevac, Šemsudin Muhić, Indira Heganović, Esad Grahić predstavnici,  Samostalnog sindikata  državnih službenika  i namještenika ...

Read More »