REFERENT NABAVE, LOGISTIKE i PRODAJE

 • Na neodređeno
 • Kraševo

BME d.o.o. za proizvodnju čeličnih konstrukcija Tešanj, sa sjedištem u Kraševu, u procesu širenja poslovnih aktivnosti je u potrazi za novim kadrovima, te raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na radno mjesto

REFERENT NABAVE, LOGISTIKE i PRODAJE

 ( 1 izvršilac- m/ž )

 

Odgovornosti na poslu uključuju:

 • planiranje i organizovanje posla u odjeljenju nabave, logistike i prodaje u saradnji sa rukovodiocem sektora;
 • kompletiranje dokumenata za isporučene materijale
 • kontrola svakog pojedinog posla sa analizom i izvještavanjem rukovodioca, te unošenje svih elemenata u sistem;

 

Kandidat treba da ispunjava slijedeće opšte i posebne uslove:

 • Srednja, viša ili visoka stručna sprema- prednost mašinskog smjera;
 • obavezno znanje Engleskog jezika u govoru i pisanju;
 • poznavanje rada na računaru (MS – Office);
 • prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u radu sa ERP  sistemima (Enterprise Resource Planning))
 • radno iskustvo minimalno godinu dana  na istim ili sličnim poslovima;
 • odlične komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • timski pristup radu;
 • samostalnost u obavljanju poslova;
 • sposobnost planiranja, organizovanja i analize;

 

Kako se prijaviti?

Biografiju slati na adresu: BME d.o.o. Tešanj, Kraševo bb, 74 266 Tešanjka ili lično na portirnici kompanije BME d.o.o. Tešanj na adresi Kraševo bb Tešanj popuniti Prijavu za konkurs, a najkasnije do 10.11.2017.godine.

 

Kandidati koji budu ispunjavali gore navedene uslove i uđu u uži izbor biće pozvani na usmeni intervju.

Za sve dodatne informacije obratite se na kontakt tel: 032/699-590.

To apply for this job email your details to ne@daj.ba

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com