Amir Halep

INTERNACIONALIZAM U BiH

Patriotizam je ideologija koja zagovara ljubav prema svojoj domovini. Ideologiju patriotizma je utemeljila Francuska Revolucija 1792. godine na temelju učenja prosvjetitelja koji su zagovarali ideje ...

Read More »

ODJECI TRIBINE O IDENTITETU BOŠNJAKA

U organizaciji Foruma bošnjačkih intelektualaca 15. oktobra 2015. godine je u Sarajevu održana Javna tribina na temu “Etnički identitet Bošnjaka”. Moderator tribine je bio prof. ...

Read More »

SUTORINA

1699. godine su potpisani mirovni ugovori u Beogradu i Srijemskim Karlovcima kojima je (između) ostalog utvrđen najveći dio današnje granice Bosne i Hercegovine. Preciznije, ovim ...

Read More »

Amir Halep / ETNIČKI IDENTITET BOŠNJAKA

Osnovni elementi etničkog identiteta svih naroda pa i Bošnjaka jesu zajednička kultura i tradicija te zajedničko porijeklo. Bošnjaci su narod koji je više stoljeća bio ...

Read More »

NEBRIGA DRŽAVE BiH ZA BOŠNJAČKI NAROD

Konstitutivni narodi države BiH su Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ali Srbi osim BiH imaju Srbiju, a Hrvati Hrvatsku te je samo za Bošnjake BiH „jedna ...

Read More »

ISLAMSKA DRŽAVA

Država je organizovana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sistemom. Država, prema međunarodnom pravu, mora imati sljedeće osobine: stalno stanovništvo, određenu teritoriju, vlast i mora ...

Read More »

GENETSKE NACIONALNE MUĆKALICE

Posljednjih godina genetska istraživanja su značajno napredovala tako da je danas moguće ustanoviti genetske veze među pripadnicima raznih naroda što je dovelo do veoma žustrih ...

Read More »

PROTESTI U BIH – PROPUŠTENA ŠANSA?

Kada su u srijedu, 5. februara,  u 9 sati ispred zgrada pravosudnih institucija u Tuzli, otpočeli protesti obespravljenih radnika i nezadovoljnih građana, građani BiH su ...

Read More »

PROTESTI U BIH – KUDA DALJE?

Protesti građana u BiH se nastavljaju te se (spontano) nameće pitanje – kuda dalje? Da bi se iznašlo rješenje nekoga problema uvijek je potrebno otkriti ...

Read More »

PROTESTI GRAĐANA U BIH

  Kada su u srijedu, 5. februara, u 9 sati ispred zgrada pravosudnih institucija u Tuzli, otpočeli protesti obespravljenih radnika i nezadovoljnih građana, ništa nije ...

Read More »