Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Radovi na prilazu za Stari grad Tešanj

  U toku je realizacija II faze projekta: Radovi na prilazu za Stari grad – Gradinu u Tešnju.   Trenutno se izvode zemljani, betonski i kamenorezački radovi. Vrijednost ugovora je 52.887,39 KM i finansira se sredstvima iz općinskog Budžeta.   Izvođač radova je Građevinska radnja Ševko Elez Tešanj, a nadzor Hrvić Gradnja d.o.o. Tešanj.   Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »

Prezentacija poticaja poljoprivredne proizvodnje

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da će Služba za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove općine Tešanj, održati prezentacju svih novčanih poticaja primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2016. godini. Na prezentaciji će biti prezentirani vidovi poljoprivredne proizvodnje i minimum proizvodnji potreban za ostvarivanje prava na novčani poticaj u 2016. godini. Pozivamo poljoprivredne proizvođače, potencijalne korisnike novčanih poticajnih sredstava sa općinskog, kantonalnog ili federalnog ...

Read More »

Javni konkurs o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Bukva

Općina Tešanj prodaje zemljište radi izgradnje objekta poslovne namjene. Javno otvaranje pristiglih prijava i postupak nadmetanja – licitacija u cilju prodaje zemljišta održat će se u sali Općine Tešanj (stara zgrada) u petak, 6. maja 2016. godine sa početkom u 15,15 sati.   Javni konkurs možete pogledati ovdje     Općina Tešanj prodaje zemljište radi izgradnje objekta poslovne namjene. Javno ...

Read More »

Upošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija u ZDK

Ministarstvo za boračka pitanja ZDK objavilo je Oglas za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu dodjele poticaja za upošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacija u Zeničko-dobojskom kantonu. Prijave na Oglas se mogu izvršiti do l3.05.2016.godine putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opće poslove općine Tešanj, i ujedno je to i posljednji dan prijema zahtjeva. Oglas je istaknut ...

Read More »

U Tešnju uskoro izgradnja 16 socijalnih stanova i ukidanje posljednjeg izbjegličkog naselja

Danas su u Zenici predstavnici Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica FBiH, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Općine Tešanj potpisali Sporazum za izgradnju socijalnih stanova čime će se trajno rješiti pitanje izbjegličkog naselja Vila u Tešnju. Ukupna vrijednost prve faze projekta je 388.431 eura, od čega se na projekat CEB odnosi 308.593 eura, dok će Općina Tešanj ...

Read More »

Sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica

Općinski načelnik sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima MZ Ljetinić, MZ Mrkotić i MZ Kalošević. Razgovaralo se o realizaciji kapitalnih projekata na području ovih mjesnih zajednica, najčešćim problemima u radu sa kojima se predstavnici organa mjesnih zajednica susreću, saradnji sa jedinicom lokalne samouprave te mogućnostima za poboljšanja.   Dogovorene su konkretne aktivnosti koje se trebaju realizovati u narednom periodu, ...

Read More »

Čestitka povodom 15. aprila – Dana Armije RBiH

 Podsjećanje na 15. april – Dan Armije RBiH je podsjećanje na odbranu Bosne i Hercegovine, njen historijski kontinuitet i njene vrijednosti. Uvjeren sam da Bosna i Hercegovina ima svoju evropsku budućnost bez obzira na teškoće i sporost u dogovaranju koje ima unutar same sebe.   Stoga, ovim povodom upućujem čestitke svim građanima, a posebno pripadnicima Armije RBiH, te članovima šehidskih ...

Read More »