Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Sastanci sa predstavnicima mjesnih zajednica

U protekle dvije sedmice, a na zahtjev predstavnika mjesnih zajednica, Općinski načelnik sa saradnicima organizovao je sedam odvojenih radnih sastanaka sa predstavnicima mjesnih zajednica Medakovo, ...

Read More »

Sastanak sa predstavnicima Udruženja privrednika

  Općinski načelnik Suad Huskić održao je sastanak sa članovima Upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj. Na sastanku je razgovarano ...

Read More »

Poziv na javnu raspravu: Urbanistički projekat TEŠANJ-CENTAR

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt izmjene i dopune Urbanističkog projekta TEŠANJ-CENTAR u ...

Read More »

Obavijest za poljoprivrednike

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Tešanj da su u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i ...

Read More »

Rješenje: Promjena na registrovanim redovima vožnje

Rješenje o odobravanju promjena na registrovanim redovima vožnje prevoznika Kantić-touristik d.o.o. Tešanj, možete pogledati ovdje Izvor: opcina-tesanj.ba

Read More »

Delegacija turske općine Selčuklu posjetila Tešanj

  Delegacija turske općine Selčuklu, koju su činili Pomoćnik načelnika Ali Ziya Yalčinkaya, Direktor odjela za vanjsku saradnju Ajhan Gurbuzer, te članovi Općinskog ...

Read More »

Vodovod za područnu školu u Planjama

Nakon provedene procedure javne nabavke, potpisan je ugovor za izgradnju vodovoda za područnu školu u Planjama.Izvođač radova je firma Heldovac d.o.o. Žepče, a vrijednost je ...

Read More »

Asfaltiranje puta Rastoke u MZ Jelah

  Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Rastoke u MZ Jelah. Ukupna dužina saobraćajnice je cca 1000 m. Projekat ...

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sanacija klizišta

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Sanacija klizišta možete pogledati ovdje Izvor: opcina-tesanj.ba

Read More »

Obilježena 22-a godišnjica avio bombardovanja Tešanjke

Povodom obilježavanja 22-e godišnjice avio bombardovanja Tešanjke i dana MZ Tešanjka, održana je prigodna manifestacija. U nedjelju, u 16,00 sati položeno je cvijeće na ...

Read More »