Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Kapitalni projekti za 2014. godinu

Danas je Općinski načelnik potpisao ugovore za drugu grupu projekata sa liste kapitalnih za 2014. godinu. Radi se o projektima: sanacija i asfaltiranje dionica puteva Bedaci-Numera (Lepenica), Beše-Bahtići (Karadaglije), Rizvani ... Opširnije »

Toplifikacija Starog grada

Općinski načelnik Suad Huskić u društvu direktora JP Toplana Tešanj Asima Bašalića posjetio je danas gradilište u Tabačkoj ulici u Tešnju, gdje su u toku mašinski i građevinski radovi izgradnje ... Opširnije »

Asfaltirane dionice puta

Završeno je asfaltiranje dionice puta Grič u MZ Novo Selo i Mehinagića prolaz u Tešnju. Ovo su projekti iz Liste kapitalnih i finasiraju se iz budžeta Općine Tešanj i učešća ... Opširnije »

Naučno-stručni skup

U Lukavcu je 26. i 27. juna održan dvodnevni naučno-stručni skup na kojem su učestvovali i predstavnici Općine Tešanj i firme EKO SERVIS Tešanj. Pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić je ... Opširnije »