Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Realizacija projekata u MZ Jelah

“Dobojputevi” d.d. Doboj Jug su počeli sa realizacijom projekata u MZ Jelah i to: -Izgradnja puta Rastoke -Nastavak uređenja Industrijske zone Ciglana u Jelahu – II faza Navedeni projekti se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2015 godinu. Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »

Općina Tešanj provodi projekat harmonizacije podataka katastra i općinske gruntovnice

Načelnik Huskić: Tešanj će nakon usklađivanja podataka o imovini u katastru i gruntovnici postati još atraktivniji za investitore Općina Tešanj provodi projekat harmonizacije podataka katastra i gruntovnice. Vrijednost projekta je oko 200.000 KM, a njegov cilj je usklađivanje svih podataka o vlasništvu parcela i objekata na teritoriji Općine, kao jednog od preduvjeta za lakše i jednostavnije raspolaganje imovinom. Proces harmonizacije ...

Read More »

Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći

Dana 30.07.2015. godine na oglasnoj ploči Općine Tešanj, kao i na oglasnim pločama boračkih udruženja općine Tešanj istaknuta je Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca u školskoj 2015/2016.godinu. Rok za podnošenje zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste je osam dana od dana isticanja liste. Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »

Ispraćaj uposlenice Općine Tešanj u penziju

Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika upriličen ispraćaj u penziju za Samiju Ćehajić, koja je cijeli radni vijek radila u Općini Tešanj i stekla uslove za penziju. Samija je radila na poslovima matičara, a zadnjih nekoliko godina u matičnom uredu Tešanjka, gdje je postignut zavidan nivo u pružanju usluga građanima. Ovom prilikom Općinski načelnik se zahvalio na doprinosu u radu ...

Read More »

Ljetno održavanje makadamskih i asfaltnih puteva

U toku je ljetno održavanje makadamskih puteva na području općine Tešanj, završen je prvi dio planiranih poslova u svim MZ-cama a momentalno se vrše iskopi i čišćenje kanala. Ukupno je realizovano 73.770 KM ili 66 % od ukupnog plana za ovu godinu. Izvođač na poslovima ljetnog održavanja makadamskih cesta, propusta, putnih kanala kao i košenja trave i krčenja visokog rastinja ...

Read More »

Ljetno održavanje makadamskih i asfaltnih puteva

I dalje je u toku ljetno održavanje puteva na području općine Tešanj, završen je prvi dio planiranih poslova u svim MZ-cama a momentalno se vrše iskopi i čišćenje kanala. Takođe su u toku i asfaltiranja udarnih rupa i ostalih oštećenja na asfaltnim površinama na području čitave općine Tešanj. Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »

Prijem predstavnika CBS „Tešanj“ Tešanj i KBS „Borac“ Jelah

Danas je Općinski načelnik Suad Huskić izvršio prijem predstavnika CBS „Tešanj“ Tešanj i KBS „Borac“ Jelah u povodu ostvarivanja značajnih rezultata u 2015. godini. U delegaciji CBS „Tešanj“ Tešanj bili su: 1. Elvedin Dubravac, trener, 2. Hajrudin Čamdžić, kick box prvak Balkana za 2015. godinu u kategoriji do 54 kg i osvajač bronzane medalje sa Svjetskog kupa u Mađarskoj 2015. ...

Read More »

Prezentacija Studije izvodivosti

Dana 21.07.2015. godine u Sali Općinskog vijeća Tešanj održana je prezentacija Studije izvodivosti za projekat „Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Doboj Jug, Usora i Tešanj„ koju je izradio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo. Prezentaciju Studije izvršila je Selma Čengić, izvršna direktorica Instituta i Delila Šabić, istraživač u Institutu. Prezentaciji su prisustvovali: 1. Predsjedavajući Općinskog ...

Read More »