25.05.2015.

Općina

Predavanje: Zakon o stvarnim pravima

U okviru projekta GOLD, a koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u Tešnju je održano predavanje o Zakonu o stvarnim pravima u službi lokalnog ekonomskog razvoja. Svrha je bila upoznati relevantne aktere na lokalnom novou sa implikacijama Zakona o stvarnim pravima, a predlagane su aktivnosti koje se mogu ... Opširnije »

Posjeta predstavnika Ambasade Japana u BiH

 Koordinatorica za projekte u Ambasadi Japana u BiH Džulija Vit, posjetila je Općinu Tešanj, gdje je sa predstavnicima Službe civilne zaštite razgovarala o realizovanim projektnim zadacima deminiranja u 2014. godini koje je finansirala Vlada Japana putem Grassroots projekta. Cilj posjete je bio da se koordinatorica detaljnije upozna sa dosada realizovanim projektom, kao i predloženim novim projektom za 2015. godinu. Nakon ... Opširnije »

Čestitka povodom godišnjice formiranja 277. brdske brigade

U odbrani Bosne i Hercegovine i općine Tešanj svaka jedinica ARBiH i svaki pojedinac imali su svoje mjesto i ulogu, a u cijelom sistemu odbrane važno mjesto zauzimala je i 277. brdska brigada. Povodom godišnjice formiranja 277. brdske brigade upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.     OPĆINSKI NAČELNIKmr.sc. Suad ... Opširnije »

III traka Bukva

  U toku je nastavak radova na izgradnji treće trake u Bukvi, te dolazi do kraćih zastoja i otežanog odvijanja saobraćaja na ovoj dionici puta. Molimo sve učesnike u saobraćaju da imaju razumijevanja, te svoju vožnju prilagode uslovima na cesti poštujući saobraćajnu signalizaciju.   Opširnije na opcina-tesanj.ba. Opširnije »

Nastavak izgradnje treće trake kroz industrijsku zonu Bukva

Izvođač radova “Rial-šped” d.o.o. je počeo sa radovima na projektu “Nastavak izgradnje treće trake kroz industrijsku zonu Bukva” u Tešnju. Vrijednost radova je 180.000,00 KM a sredstva su obezbjedili Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Općina Tešanj. Opširnije na opcina-tesanj.ba. Opširnije »

Tešanjska iskustva pretočena u model drugim općinama

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Općinom Tešanj izradio je Model podrške omladinskim biznisima u okviru lokalne politike prema mladima. Model opisuje cjelokupan proces pružanja podrške mladim preduzetnicima, od objave javnog poziva, ocjenjivanja biznis planova, te procesa evaluacije i monitoringa, uz priložene modele svih potrebnih obrazaca kao što su obrasci za podnošenje izvještaja, evaluaciju, ocjenjivanje poslovnih planova, te ... Opširnije »