Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Nadzorni odbor JP "Toplana" kod Općinskog načelnika

Na zahtjev Nadzornog odbora JP "Toplana" održan je radni sastanak kod Općinskog načelnika u vezi sa aktuelnim pitanjima rada JP "Toplana".Zapisnik sa sastanka: Zapisnik_Toplana.pdf  

Read More »

Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2011. godinu

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj usvojilo i uputilo u javnu raspravu na svojoj 22...

Read More »

Javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2011. godinu

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, organizacije i ustanove da dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Budžeta Općine Tešanj za 2011. godinu koji je Općinsko vijeće Tešanj usvojilo i uputilo u javnu raspravu na svojoj 22...

Read More »

BH TELECOM: Obavještenje

Obaviještavamo korisnike da ce dana 06.11.2010.godine, u terminu od 10:00 do 07:00 sati i dana 08.11.2010.godine, doći do prekida rada mreže BH Telecom-a na području Matuzići (općina Doboj Jug) i dana 06.11.2010.godine, u terminu od 10:00 do 1...

Read More »

BH TELECOM: Obavještenje

Obaviještavamo korisnike da ce dana 06.11.2010.godine, u terminu od 10:00 do 07:00 sati i dana 08.11.2010.godine, doći do prekida rada mreže BH Telecom-a na području Matuzići (općina Doboj Jug) i dana 06.11.2010.godine, u terminu od 10:00 do 1...

Read More »

Direktor Fonda za zaštitu okoliša posjetio općinu Tešanj

Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH posjetio je danas Općinu Tešanj i u društvu Općinskog načelnika Fuada Šišića obišao radove na uređenju korita rijeka Tešanjke (Dolačka ravan), Radušice (Rosulje) i Usore ...

Read More »

Direktor Fonda za zaštitu okoliša posjetio općinu Tešanj

Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH posjetio je danas Općinu Tešanj i u društvu Općinskog načelnika Fuada Šišića obišao radove na uređenju korita rijeka Tešanjke (Dolačka ravan), Radušice (Rosulje) i Usore ...

Read More »

Uposlenik mjeseca – oktobar 2010. godina

Uposlenik mjeseca za oktobar 2010. možete pogledati na: uposlenik_oktobar.pdf

Read More »

Uposlenik mjeseca – oktobar 2010. godina

Uposlenik mjeseca za oktobar 2010. možete pogledati na: uposlenik_oktobar.pdf

Read More »

Čišćenje vodotoka rijeke Radušice

U toku je čišćenje korita rijeke Radušice u donjem dijelu vodotoka u Rosuljama. Cilj  je preventivno djelovanje i rješavanje kritičnih tačaka, jer su se ovom dijelu vodotoka često javljali problemi sa poplavama i plavljenje imanja i porodič...

Read More »