UG

I OVAKO SE SLAVI DOMOVINA

U subotu 01.03.2014. godine na dan Nezavisnosti Bosne i Hercegovine, grupa planinara iz Planinarsko – sportskog društva „Zmajevac – 684“ Tešanj su odlučili da praznik ...

Read More »

Pregled aktivnih članova u 2013.godini

U narednom pregledu je dat spisak članova za koje je evidentirana uplata u 2013.godini. Jedan broj uplata je bez jasnog podatka o uplatiocu ili su ...

Read More »

Poziv na natječaj

Na svojoj 25.sjednici Savjet je donio odluku da se za 2014.godinu raspiše natječaj za izvođenje radova na projektima NHU “Oslonac”. U daljnjem tekstu je raspisani ...

Read More »

Prijedlog izmjene i dopune kriterija za dodjelu pomoći

Savjet je razmatrao i usaglasio prijedlog izmjene i dopune kriterija za dodjelu pomoći i isti će biti prezentovan na narednoj Skupštini Udruženja.   Normal 0 ...

Read More »

25.sjednica Savjeta

Savjet je analizirao u usaglasio prijedlog izmjena kriterija za dodjelu pomoći te je dogovoreno da se isti ponudi Skupštini kao posebna tačka dnevnog reda Skupštine. ...

Read More »

RASTOK FEST INFO DAN

Povodom javnog poziva za mlade za učešće u Rastok Fest projektu odnosno članstvo u Rastok Timu, Jedinstvena organizacija mladih (JOM) Jelah, 25.02.2014. godine, utorak, sa ...

Read More »

Postanite član/ica RASTOK tima

Rastok Fest je projekat Jedinstvene organizacije mladih (JOM) iz Jelaha u oblasti kulture i društvenog aktivizma mladih koji se već 11 godina unazad uspješno realizuje ...

Read More »

Javni poziv za mlade

CIKLUS RADIONICA O TEMI OPĆEG INFORMISANJA MLADIH U okviru INFO DESK programa koji se realizuje u okviru projekta ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK”, ...

Read More »

OKRUGLI STO O AKTUELNOJ POLITIČKOJ I SIGURNOSNOJ SITUACIJI

U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca – Unije veterana Tešanj 18. januara održan je okrugli sto o aktuelno političkoj i sigurnosj situaciji na prostoru općine Tešanj ...

Read More »

Povodom realizacije projekta ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK”, Jedinstvena organizacija mladih Jelah, u Petak, 24.01.2014. godine sa početkom u 15:00 sati u velikoj ...

Read More »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com