O D L U K U o poništenju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 69. stav 2.,člana 70.stav 4) i 6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),v.d.direktor JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj donosi O D L U K U o poništenju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama. Odluku možete pogledati ovdje:Zavojni materijal

Izvor: dztesanj.ba.

Powered by WPeMatico

About Tesanj Net