AMIR BRKA / LUCIDA INTERVALLA

 

(Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)

 

Katkada i mene posjete oni blistavi časi, lucida intervalla,
pa me srsi cijelu poput osica prođu, jer sve što sam znala,

a krila od sebe pomno, najednom preda me silno nahrupi,
i zborim: Ženska glavo, nisu baš svi ljudi beznadno glupi

da im nije očito o čemu se, zapravo, u tvome slučaju radi
Tobože intelektualka, a sasvim poput pjevaljki na estradi,

iz second hand si odjevena, okićena bižuterijom jeftinom,
i mističnu pjesnikinju glumiš koja je u dosluhu s Istinom!

Karakter mi je pročitan, postaje mi tada i više nego jasno,
tragikomične su obmane moje, naprosto: ćutim se užasno

Kad me pohode ovi momenti, samu sebe čemerno kunem,
jer shvatam: puno bi bolje bilo da u crnoj zemljici trunem

nego da i sebe i familiju i cijeli rod ljudski i dalje brukam,
dok nešto od svih vječito tražim, i uvijek plačljivo kukam

Odbacuju me ljudi, prezrena već sam, u svemu osujećena,
nesumnjivo je da takva može biti samo psiha poremećena

Listovi bi prazni bili kad bih na njih bilježila svoje vrline,
a ponestalo bi hartije da opišem sve psine i nepodopštine,

skandale koje sam suludo počinila, ne znajući koji je gori,
stoga ću spomenuti jedino onaj što me u ovome času mori

Da jadni položaj ščepam, manipulirala sam i Srebrenicom,
a podržavana sam u tom bila jedino sirotom spremačicom,

koju, jadnicu, iskorištavam predugo, i bezočno i bešćutno,
sad spoznajem da kloaka je duša moja i da srce je okrutno

Prokleti neka su časi koji mi prilaze nepodnošljivo svijetli
što svjedoče da zlo sam veće i od jebene vještice na metli!

O Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020; Dan državnosti (poema), 2020; Poeme, 2021; San mizantropa (poezija).

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018; Kenotaf za ubijene tešanjske Rome (studija), 2022.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevođeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i šest knjiga: Vojislav Vujanović: Kozmologija riječi, poliptih o pjesniku Amiru Brki (2007.), Enver Kazaz: Jezik negativne ontologije, poetički okviri književnog opusa Amira Brke (2016.), Almir Zalihić: Poetika razdešenih detalja Amira Brke (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.), Milan Garić: Zapis o Knjizi ili Sabrano pjesničko govorenje Amira Brke (2019.), Kritičari o Amiru Brki (priredio dr. Muhidin Džanko, 2020.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

Komentariši