AMIR BRKA / PRIJAVA NA KONKURS

 

(Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)

 

Mada je poznato kako ja jedino za poeziju marim,
preporučujem se sada vama, vlastodršcima starim

Dostavljam vrelu prijavu, uz nju i dokumentaciju,
disponirana da zadovoljim i partiju i grad i naciju!

Voljna sam da odmah platim i onu tajnu članarinu
samo da trofej smjestim u seoske porodice vitrinu,

a najvažnije je da obradujem svoju bolesnu mater,
sve ću da poduzmem samo da njojzi učinim hater,

jer nikome od jadnih predaka nije za rukom pošlo
što meni je u dobar tren baš kao na pladnju došlo!

Vjerujte, savršena sam za vas, poslastica za vlasti,
ne hajem za ljudske skrupule, a ni za ženske časti

Poslu, doduše, vična nisam, druga imam iskustva,
stoga vam rado nudim očaravajuća neka uputstva

I da vam jasno kažem: prezirem savjest i čuvstva,
ali zbog neispunjenih želja padnem u teška stanja,

pa nek me, bez ustručavanja, testiraju i sedmorica,
talente nek mi ispitaju i praktično provjere znanja,

sve dajem kako bih najzad i ja postala direktorica,
kandidat sam bez premca, jer slađa vam je manja!

Prilažem matični list, i za akademsko zvanje ćage,
no reference su vama moje i bez tog vidne i drage

I biografija bez mrlje tu je, tek laž probija barijeru,
jer i vi ste prevarama i obmanom ostvarili karijeru

Rolu za javnost znadem: čedna ću biti, i kao nova,
nosit ću mahramu i ruke podići kad se zauči dova,

bludne ću pjesme prezreti, pisat ću ilahije i kaside,
i sve bez hinjenog srama, neuspješnī neka se stide,

smjerno ću da vas poštujem, skrušeno kao pudlica,
to što bješe i prošlo je, u duši ja sam nevina curica

Minulo je doba vrline, samo poraza ljudi se srame,
tip sam novoga naraštaja, i ponosni bit ćete na me,

pa nek se množe glasine, sveudilj one neka se šire,
luzerima preostaje samo s gorčinom da se ne mire

Mandata cijeloga besprijekorno ću da vam služim,
a ako me ipak zaobiđete, smjesta ću da vas tužim!

Jer, ako pošteno zborimo, vi ste proizveli situaciju
u kojoj odgovorni ste za me kao za svoju kreaciju!

O Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020; Dan državnosti (poema), 2020; Poeme, 2021; San mizantropa (poezija).

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018; Kenotaf za ubijene tešanjske Rome (studija), 2022.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevođeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i šest knjiga: Vojislav Vujanović: Kozmologija riječi, poliptih o pjesniku Amiru Brki (2007.), Enver Kazaz: Jezik negativne ontologije, poetički okviri književnog opusa Amira Brke (2016.), Almir Zalihić: Poetika razdešenih detalja Amira Brke (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.), Milan Garić: Zapis o Knjizi ili Sabrano pjesničko govorenje Amira Brke (2019.), Kritičari o Amiru Brki (priredio dr. Muhidin Džanko, 2020.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

Komentariši