AMIR BRKA / NESVAKIDAŠNJA JADIKOVKA

 

(Iz neobjavljene zbirke Pjesnikinje X)

 

Ljuštim se u ovim stihovima kako majmun bananu guli,
odjeću skidam, a kao zmijski svlak spadaju nanosi truli,

raspršuju su pernate naslage, jer poput kokoške mitarim,
razodijeva se psiha, tragove života odbacujem kao krpe,

plašim se kako ću sama ostati, u samoći čak i da ostarim
Zato mi nije druge: vapim doznati zbog čega me ne trpe

rodbina, komšije, kolege, pa čak ni otac, ni brat, ni mati,
ljudi što me poznaju ili usputno sreću mene ne podnose,

i kako da ova slaba pamet to grdno prokletstvo prihvati?
A mišljah: svi će da mi se raduju i mnome da se ponose,

i da ću sve same blistave momente kroz ovaj život imati,
no, sad i dane i noći kao šavariku žanjem, usahle otkose

Kako ljeta to više prolaze, stižem sve bliže vlastitoj srži,
i sve je jasnijim, a sve je gorči i teži, postaje i neizdrživ,

trenutak najturobnijeg znanja koji lišen svake je mistike
Ni psihijatar mi ne može pomoći, izlišne jesu i sofistike

mojih otužnih, bljedunjavih, versa grotesknih i banalnih,
naprosto sam suštinski izmaknuta od vrijednosti stalnih,

neprikosnovenih, na kojima biva i opstaje svijet ljudski,
kao što plavet je nebeska daleka guzlatoj i glupoj guski,

stvorenoj kakva već jest jedino kako bi bila raščerupana,
da sebi sličnim, ali životinjama snažnijim postane hrana

Sa žuči i bolom u duši, shvaćam da se ne mogu izbaviti,
neki bi drugi otac i mater mene nanovo morali napraviti

Spoznajem kako bi spasonosan za mene bio resurrekcio,
potonji to je stadij do kojeg uštva dolazi introspekcijom,

skidajući meso i kosti i žile, sastojke smradnoga tjelesa,
da bi od ovoga slučaja kvarnog ostala tek klica speciesa

Zatim gledam i pitam se: otkud mi sve ove čudne riječi?
Pomislim: možda se autosugestijom bolesna psiha liječi,

i sebi sama u ovim pjesmama volšebnim sam liječnikom
Ali nakon što ih ispišem, moram posegnuti za rječnikom

O Amir Brka

Amir Brka rođen je u Tešnju 1963. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (1987.). U Tešnju vodi Centar za kulturu i obrazovanje, glavni je urednik časopisa za kulturu Diwan (Gradačac), bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine 2010-2014. godine.

Pjesničke i prozne knjige: Prirodni redoslijed (poezija), 1996; Bjelina paspartua (poezija), 1997; Zavičajni muzej (poezija), 1998; Antikrist u jeziku (poezija), 1999; Monografija grada (roman) 2001. i 2004; Na pergameni lica: 100 pjesama (1990-2000) (izbor), Sarajevo, 2001; Antikristul în limba (poezija, izbor), Bukurešt, 2001; Izložba sitnih životinja (poezija) 2003; Jedan u tome skupu (poezija, izbor), Priboj, 2003; Uređujemo staru kuću (poezija), 2005; Vrijeme sretnih gradova (poezija), 2006. i 2007; Đavo na Dunavu (poezija), 2008; Dovoljno za radost (poezija, izbor; edicija Bošnjačka književnost u 100 knjiga BZK "Preporod" Sarajevo), 2010; Turistički vodič (poezija), 2010. i 2011; Ruševine se podupiru (poezija, izbor), 2012; Crna sveska (proza), 2014; Tačka (poema), 2015; Čuvar groblja. Pjesme sa Ćatićem (poezija), 2015; Gazi Ferhad-beže iznova u Tešnju (poema), 2016; Sa palube. Epitafi iz »Adele« (poezija), 2017; Nebeski nomad (poezija), 2019; San o gradu (poema, sa slikama Miralema Srkalovića Lale), 2020; Sa pjesnikova odra (poema), 2020; Dijalektika tmine (poezija), 2020; Dan državnosti (poema), 2020; Poeme, 2021; San mizantropa (poezija).

Kulturna i opća historija, publicistika: Rudolf Zaplata - bibliografija, 2000; Svjetlosti kasabe. Iz kulturne povijesti tešanjskoga kraja, 2002; Teatar u tešanjskom teatru (ogled), 2003; Negativna geografija (eseji, kolumne, intervjui), 2005; Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju (studija), 2016; O dr. Ademu Handžiću. Uz stogodišnjicu rođenja (memorat), 2017; Nisim Albahari, tragični revolucionar (studija), 2018; Kenotaf za ubijene tešanjske Rome (studija), 2022.

Proučavajući kulturnu povijest, prvenstveno tešanjsku, objavio je još 10 knjiga.

Stvaralaštvo Amira Brke prevođeno je na brojne strane jezike, a uvrštavano je i u sve značajnije bosanskohercegovačke antologije. O njegovoj književnosti objavljen je veliki broj književnokritičkih tekstova, eseja i studija, kao i šest knjiga: Vojislav Vujanović: Kozmologija riječi, poliptih o pjesniku Amiru Brki (2007.), Enver Kazaz: Jezik negativne ontologije, poetički okviri književnog opusa Amira Brke (2016.), Almir Zalihić: Poetika razdešenih detalja Amira Brke (2016. i 2018.), U svijetu bez središta (zbornik sa naučnog skupa, 2017.), Milan Garić: Zapis o Knjizi ili Sabrano pjesničko govorenje Amira Brke (2019.), Kritičari o Amiru Brki (priredio dr. Muhidin Džanko, 2020.).

Nagrade i priznanja: Godišnja nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine (2001. i 2006.); Nagrada Planjax za najbolju knjigu poezije u Bosni i Hercegovini (2003.); Nagrada "Edhem Mulabdić" za najbolju bosanskohercegovačku novelu (2004.); Nagrada "Zeničko proljeće" za najbolju knjigu u Zeničko-dobojskom kantonu (2001, 2003, 2005, 2006. i 2011.); Nagrada Fondacije za izdavaštvo (2010.); Plaketa Općine Tešanj (2005.) i Plaketa Zeničko-dobojskog kantona (2019.).

Komentariši