Press Opcine

Coronavirus: Informacija (06.4.2020, 9,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 361 osoba, a period samoizolacije je završio za 69 osoba. ...

Read More »

Saopćenje za javnost (Video)

Povodom Odluke Vlade FBiH od petka 3. aprila kojom je izvšena nepravedna raspodjela 21 miliona maraka općinama i kantonima, danas je u Općini Tešanj održana ...

Read More »

Coronavirus: Informacija (05.4.2020, 12,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 407 osoba, a period samoizolacije je završio za 38 osoba. ...

Read More »

Coronavirus: Informacija (04.4.2020, 9,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 395 osoba, a period samoizolacije je završio za 40 osoba. ...

Read More »

Poziv poljoprivrednicima za prijavu proljetne sjetve

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Tešanj, koji su upisani u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata a koji planiraju obaviti proljetnu sjetvu, da ...

Read More »

Obavijest za vlasnike i korisnike javnog prevoza i radničkih restorana

Sanitarni inspektor Općine Tešanj, vršeći nadzor na terenu uočio je pojave koje bi mogle otežati zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, te na ovaj način želi ...

Read More »

Informacija za poljoprivredne proizvođače

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine, ali oni koji se namjeravaju prijavljivati za novčane ...

Read More »

Coronavirus: Informacija (03.4.2020, 9,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je u kućnoj samoizolaciji 395 osoba, a period samoizolacije je završio za 55 osoba. ...

Read More »

Coronavirus: Informacija (02.4.2020, 9,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 406 osoba, a period samoizolacije je završio za 48 osoba. ...

Read More »

Coronavirus: Informacija (01.4.2020, 9,00 sati)

Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj trenutno je  u kućnoj samoizolaciji 416 osoba, a period samoizolacije je završio za 35 osoba. ...

Read More »