Tagovane Archive: centar za socijalni rad

Dječija nedjelja

JU Centar za socijalni rad Tešanj je i u ovoj godini nastavio tradiciju izrade konkretnih projekata povodom obilježavanja “Dječije nedjelje” u ZE-DO kantonu ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 29.09.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako ...

Opširnije »