Javna rasprava: Nacrt budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu

Pozivamo udruženja građana, javne ustanove i druge korisnike budžetskih sredstava Općine Tešanj da u utorak, 29.08.2023. godine prisustvuju sastanku u vezi izrade nacrta budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu, koji će biti održan u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 11 sati.

O Press Opcine