Održana 35. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 14,00 sati održana 35. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “CENTAR” Jelah,
 2. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom za izgradnju trafostanice u Jelahu,
 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2023. godinu,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I kvartal 2024. godine,
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za uklanjanje dijela stijene u ulici Skedera Kulenovića u Tešnju,
 4. Prijedlog Odluke o prodaji  k.č.broj:263/3 K.O. Jevadžije,
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta k.p.broj: 1535/5 K.O. Tešanj I,
 6. Prijedlog Odluke o ustanovljenju prava služnosti preko dijela nekretnine k.p. br. 20/5 i dijela k.p. br. 19/1 za K.O.  Mrkotić,
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za rješavanje po žalbama protiv rješenja Općine Tešanj,
 2. Informacija o radu mjesnih zajednica za 2023. godinu,
 3. Informacija o radu udruženja građana u općini Tešanj za 2023. godinu,
 4. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u godini na području općine Tešanj.

Na početku sjednice, na prijedlog Općinskog načelnika dnevni red je dopunjen sa 13. tačkom: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Privrednom društvu “Ner tours” d.o.o. Tešanj da može izvršiti promet parcela k.č. broj 816/2, 816/7 i 816/8 K.O. Medakovo.

Tokom sjednice Vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda koje su, nakon rasprave, usvojene.

Termin emitovanja sjednice Vijeća u programu TV Smart Tešanj je 11.05.2024. godine u 21,00 sat i 12.05.2024. godine u 14,00 sati.

O Press Opcine