Press Opcine

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije

Naredba o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Tešanj – proljetna faza 2022. godine

Opširnije »

Meteoalarm

Federalni hidrometeorološki zavod BiH je izdao upozorenje za 27.05.2022. godine. Meteorološka pojava na koju se odnosi upozorenje, a prema prognozi zahvata i područje općine Tešanj, ...

Opširnije »

Izvještaj civilne zaštite – 2022. godina

Izvještaj 27.5.2022 Izvještaj 26.5.2022 Izvještaj 25.5.2022 Izvještaj 24.5.2022 Izvještaj 23.5.2022 Izvještaj 20.5.2022 Izvještaj 19.5.2022 Izvještaj 18.5.2022 Izvještaj 17.5.2022 Izvještaj 16.5.2022 Izvještaj 13.5.2022 Izvještaj 12.5..2022 Izvještaj ...

Opširnije »

Edukacija predstavnika mjesnih zajednica

U Društvenom centru Dobropolje-Mekiš održana je redovna edukacija predstavnika mjesnih zajednica, a prema odobrenom Godišnjem planu edukacije. Tema je bila Informisanje građana, održavanje web stranice, ...

Opširnije »

Preventivne mjere zaštite od poplava

U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od poplava, a kako bi se zaštitili stambeni objekti, poboljšao protok i očistilo korito od nanosa šljunka, rastinja, Služba ...

Opširnije »

Održana 16. (tematska) sjednica Vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća sa početkom u 14,00 sati održana 16. (tematska) sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom: Nacrt Odluke o provođenje ...

Opširnije »

Općinska izborna komisija Tešanj: Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata možete pogledati OVDJE Obrazac za prijavu kandidata možete preuzeti OVDJE

Opširnije »

Općinska izborna komisija Tešanj: Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u ...

Opširnije »

Radni sastanak sa predstavnicima Gender centra FBiH

Predstavnici Općine Tešanj zaduženi za praćenje i realizaciju Gender akcionog plana, na poziv predstavnika Gender centra FBiH prisustvovali su radno-konsultativnom sastanku u zgradi Vlade FBiH. ...

Opširnije »

Prostorni plan općine Tešanj

Direktor Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje ZDK Refik Zeković sa saradnicima i Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirsad Hadžić sa saradnicima posjetili ...

Opširnije »