Tesanj Net

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje vozila

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku ...

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i radnika

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije ...

Read More »

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenje

Informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenje za nabavku roba “lijekovi, ampulirani i drugi lijekovi i medicinske otopine” možete pogledati ovdje:Informacija10042020 Izvor: dztesanj.ba. Powered by ...

Read More »

Suad Huskić: Imamo mi snage i znanja, Tešanj to može…

Zbirna infomacija 26.3. Zdravstveni sektor… 1. Bolnica, Doma zdravlja i Tešanj imaju potencijala u ljudima, prostoru i opremi: 106 iskusnih ljekara, brojni medicinari i tehničari ...

Read More »

ODLUKA za izuzeće

Na osnovu člana 10. stav 1.tačka b),člana 18.stav 2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),v.d.direktor JZU Doma zdravlja „Izudin ...

Read More »

O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 10. stav 1.tačka b),člana 18.stav 2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),v.d.direktor JZU Doma zdravlja „Izudin ...

Read More »

SMJERNICE ZA KUĆNU IZOLACIJU OSOBA KOJE DOLAZE IZ PODRUČJA UGROŽENOG EPIDEMIJOM COVID-19

Za strane državljane s privremenim i stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini (BiH) i BiH državljane, koji dolaze u BiH, a u zadnjih 14 dana ...

Read More »

PREPORUKE ZA GRAĐANE FEDERACIJE BIH

Prema preporuci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u FBiH koje su u zadnjih 14 ...

Read More »

OBAVIJEST PACIJENTIMA

Od danas odlukom Operativnog tima DZ Tešanj zbog nepovoljne epidemiološke situacije, u cilju smanjivanja kontakta između stanovništva i sa namjerom sprečavanja daljeg širenja virusa, na ...

Read More »

Odluka o obustavljanju Programa obaveznih imunizacija FBiH

U skladu sa navedenom Odlukom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva u Službi za zdravstvenu zaštitu djece obustavlja se Program obaveznih imunizacija do daljnjeg. Izvor: dztesanj.ba. ...

Read More »