CSR Tešanj

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 02.04.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava koja se finansiraju iz budžeta Kanona: 1. Naknada za vrijeme ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 31.03.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava: 1. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 10/14. godine, ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 31.03.2015. godine na račun JU CSR Tešanj su prispjela novčana sredstva za slijedeća prava: 1. Jednokratna novčana pomoć za nezaposlene porodilje za 10/14. godine, ...

Opširnije »

Uručen paket prehrambenih namirnica

Danas je posredstvom CSR Tešanj uručen paket prehrambenih namirnica B.A. majci dvoje malodobne djece nastanjene u MZ Mekiš, općina Tešanj. Zahvaljujemo gđa. Sabina Turalić. Opširnije ...

Opširnije »

Sastanak sa stručnim radnicima O.Š. Medakovo

Dana 20.03.2015.godine u prostorijama JU CSR Tešanj održan je sastanak sa stručnim radnicima Osnovne škole Medakovo ,s ciljem zajedničkog djelovanja i iznalaženja adekvatnog rješenja za ...

Opširnije »

Sastanak na temu “Pilotiranja minimalnih standarda za male porodične domove”

Danas je u prostorijama JU CSR Tešanj održan sastanak na temu pilotiranja minimalnih standarda za male porodične domove. Sastaku su prisustovali predstavnici Hope and Homes ...

Opširnije »

Potrebna dodatna pomoć

Socijalni radnici JU CSR Tešanj, posjetili su B.A. nastanjenu u MZ Mekiš, općina Tešanj. B.A. je majka dvoje malodobne djece rođene (2013.g. i 2014.g). Suprug ...

Opširnije »

Radni sastanak sa predstavnicima PS Tešanj

Dana 17.03.2015.godine,u prostorijama JU CSR Tešanj održan je radni sastanak kojem su prisustovali ispred PS Tešanj komandir Alić Hajrudin i pomoćnik komandira Ćeman Azem, te direktorica ...

Opširnije »

O B A V J E Š T E NJ E

Obaviještavamo korisnike usluga socijalne zaštite da su danas (09.03.2015. godine) na račun Centra za socijalni rad Tešanj prispjele novčane naknade za slijedeće oblike zaštite: – ...

Opširnije »