CSR Tešanj

O B A V J E Š T E NJ E

Novčane naknade majkama – porodiljama iz radnog odnosa za mjesec april 2014. godine, danas (12.08.2014. godine) će biti uplaćene na tekuće račune korisnica. Opširnije na ...

Opširnije »

Paketi za socijalno ugrožene porodice

Radnici JU Centra za socijalni rad Tešanj, dana 11.12.2013. godine posjetili su bračni par Glavaš u Piljužićima, općina Tešanj  koji se nalazi u teškoj materijalnoj ...

Opširnije »

Projekat ‘Uvođenje modela socijalne zaštite i inkluzije na nivou općine/opštine’

Projekat predstavlja jednu komponentu šireg UNICEF-ovog programa „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS) u BiH“, a implementira ga Incijativa za bolju i humaniju inkluziju ...

Opširnije »

Pokloni za novorođenčad

Imajući u vidu težak ekonomski položaj porodica i pojedinaca, JU Centar za socijalni rad Tešanj obezbijedio je 30 paketića za bebe rođene u decembru 2011. ...

Opširnije »

Naša prva ekskurzija

JU Centar za socijalni rad Tešanj i Udruženje roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama Tešanj kao nosioci projekta „Dnevnog boravka za djecu s posebnim ...

Opširnije »

Projekat „Njihova radost – Naš je cilj“ uspješno završen

Projekat kupovine vozila za djecu sa posebnim potrebama općine Tešanj koji je vodilo Udruženje roditelja, djece i omladine s posebnim potrebama Tešanj i Omladinski kulturni ...

Opširnije »

Edukacija Centra za socijalni rad Tešanj

PRIMARNA PREVENCIJA ZLOUPOTREBE PSIHOTROPNIH SUPSTANCI KOJE UZROKUJU OVISNOST SA OSVRTOM NA MODERNE BOLESTI JU Centar za socijalni rad Tešanj je javna ustanova koja pored redovne ...

Opširnije »