Edukacija Centra za socijalni rad Tešanj

PRIMARNA PREVENCIJA ZLOUPOTREBE PSIHOTROPNIH SUPSTANCI KOJE UZROKUJU OVISNOST SA OSVRTOM NA MODERNE BOLESTI

JU Centar za socijalni rad Tešanj je javna ustanova koja pored redovne djelatnosti aktivno se uključuje u sve sfere rada u lokalnoj zajednici koje imaju za cilj preventivno djelovanje u cilju sprečavanja i umanjivanja negativnih socio-patološki pojava .

U općini Tešanj se već duže godina konstantno povećava broj ovisnika o narkoticima i drugim opojnim sredstvima,gdje je neophodno hitno poduzimanje mjera preventivnog djelovanja u smislu primarne prevencije.
U proteklom mjesecu ova Ustanova je u saradnji sa Kantonalnim zavodom za borbu protiv ovisnosti i Ministarstvom za rad i socijalnu politiku ZE-DO kantona održala edukaciju za učenike prvih razreda srednjih škola sa područja općine Tešanj.Cilj edukacije je preventivno djelovanje protiv zloupotrebe psihotropnih supstanci koje uzrokuju ovisnost.

Učenicima su podjeljene sveske i olovke sa edukativnim porukama.

O Tesanj Net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *