Usvojena Inicijativa vijećnika Naše stranke Nermina Deljkića

NAŠE inicijative su inicirane sugestijama i prijedlozima koja dolaze od strane naših sugrađana, ovaj put od strane građana MZ Tešanj, a posebno, roditelja čija djeca pohađaju Osnovnu školu “Huso Hodžić” u Tešnju.

Biti u službi građana je prioritet NAŠEG vijećnika Nermina Deljkića, koji je na 30. sjednici OV Tešanj pokrenuo Inicijativu:

Da se postavi zaštitna pješačka ograda na pješačkoj stazi kod školskog dvorišta OŠ “Huso Hodžić”.

Inicijativa je pokrenuta, prije svega, zbog same sigurnosti djece i njihove koncentracije posebno prilikom dolaska i odlaska iz škole, ali i kako bi nam sam Tešanj izgledao ljepši.

Nakon izvršene procedure, te kandiovanja Inicijative prema nadležnom Ministrastvu ZDK, ista je dobila podršku za realizaciju.

Inače, ovo je, jedna u nizu, Inicijativa koju je vijećnik Nermin Deljkić uputio u OV Tešanj, a koje se bave povećanju bezbjednosti učesnika u saobraćaju, a pogodotvo učenika.

Naša stranka Tešanj

O Tesanj Net