Struktura

“Ne zaboravi male činove ljubaznosti i ne pamti sitničave slabosti.”

Kineska poslovica.

Struktura je temeljni pojam koji obuhvata sistem elemenata i njihovog aktivnog međusobnog odnosa. Način kako je neka cjelina složena od svojih elemenata. Struktura se prilično jednostavno otkriva u svojoj fizičko-materijalnoj izvedbi kao što su razni sklopovi, mašine, linije ili mnogo složenija i automatizovana postrojenja i pogoni ili pak u javnoj infrastrukturi. Uzroci i posljedice su neposredno vidljivi i jednostavno dokazivi.

Društvena struktura je znatno složenija i predstavlja svaki, relativno trajni, međuodnos između dijelova društva. Sastoji se od mreže vidljivih i nevidljivih veza i pravila u okvirima institucija u koje se stalno ugrađuje ljudsko mišljenje i djelovanje ali i kreiraju društvene prakse koje usmjeravaju ljudsko ponašanje. Svaka struktura sadrži dijelove koje sačinjavaju tu strukturu, njihove međusobne odnose i stabilnost cjeline tih odnosa koji predstavljaju sistem. Porodica, sama po sebi, po svojoj ulozi i statusu u društvenim odnosima ima poseban značaj. Porodica je izvor doprinosa društvenim vrijednostima, odnosima i obavezama, iako sama po sebi ima svoju neupitnu autonomiju i kulturnu distinkciju, i s pozicije društvenih institucija treba kao takva biti zaštićena.

Društveni ciljevi radi sigurnosti, osiguranja zajedničkih dobara, okoline, rješavanja sporova (pravde), obrazovanja, liječenja, socijalne pravde, kulture i drugih sadržaja se postižu putem društevnih institucija. Ekonomija, kao segment društva, razvila se radi zadovoljenja ljudskih potreba tokom života a ne radi toga da postoji mali broj milijardera i veliki broj siromašnih. Iako svaki od elemenata koji čine društvenu strukturu ima svoje specifične uloge i interese, čak određene granice u odnosu na druge elemente, svi su oni u međusobnom funkcionalnom i partnerskom odnosu (ili bi bar trebali biti).

Društvo koje nije uspjelo igraditi primjere dobrih praksi i iste usklađivati sa kontekstom koji se ubrzano mijenja, ostaje u stanju neskladnosti, nedovršenosti, kratkoročnim pokušajima i improvizaciji noseći se sa velikim unutrašnjim gubicima i izazovima brzih promjena u okruženju. A upravo takvo društvo treba fokus na eliminaciju unutrašnjih gubitaka, nepotrebnog trošenja energije i resursa na stvari koje ne donose novu vrijednost ni u porodicama, ni u ekonomiji ni u društvenim odnosima. Čuvati loše prakse radi sopstvenih pozicija, makar kratkoročni rezultati davali tome opravdanje, je pogrešno kao što je pogrešno raspravljati o tome trebaju li nove prakse ili ne trebaju. Umjesto toga je neophodna diskusija, na nivou svakog rukovodstva (rukovodstvo nije pojedinac), kako bi se postojeće prakse nepristrasno definisale i tražio način njihovog unapređenja ili potpune zamjene gdje se to pokaže potrebnim.

Prioriteti ne smiju biti deklarativni, ne smije postojati jaz između proklamovanih prioriteta i napora, kao što je važno da se u realizaciji uvedu ljudi s kompetencijama ili postojeći osposobe, alociraju potrebni resursi i angažuje aktivan potencijal među ljudima u pravom smjeru. Na tom putu je primarna usklađenost a ne konkurentnost, zalaganje za ispravno a ne za sebe, podrška saradnicima a ne sopstvena promocija. Personalno razvrstavanje samo po sebi je pogrešno i nepotrebno, baš kao što je pogrešno personalno preferiranje iz osobnih ambicija, simpatija i interesa. Nama je potrebno i poželjno usaglašavanje kuda i kako idemo dalje. Na tom putu je svako potreban i svako bi trebao biti na raspolaganju, ali niko ne bi trebao biti nužno neophodan.

O Fuad Sisic

Fuad ŠIŠIĆ rođen je 20.06.1960. godine u Raduši (Tešanj), od oca Mehe Hadžimehić-Šišić i majke Nure, rođene Pobrić. Osnovnu školu, kao i Gimnaziju, završio je u Tešnju a zatim i studij mašinstva na Univerzitetu u Sarajevu 1984. godine.

Radni vijek je započeo u Unico filter početkom 1984. godine. Uz rad predaje stručne predmete u srednjim školama u Tešnju. Početkom aprila 1992. godine angažuje se u odbrani na različitim dužnostima da bi u julu 1994. godine izabran za Prijelaznog općinskog načelnika u Tešnju, a zatim 1997. godine i za Općinskog načelnika. U firmu Unico filter (kasnije MHBA) se vraća krajem 2000. godine i ostaje do 2008. godine u privredi. Krajem 2008. godine je izabran ponovo na poziciju Općinskog načelnika a 2012. godine i na poziciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća. U MHBA se vraća 2013. godine i ostaje do kraja 2016. godine. Od početka 2017. godine radi u privatnoj kompaniji SARAČEVIĆ, Tešanj.

Kroz neformalno obrazovanje prošao je edukaciju prodajnih vještina (USAID, MANN+HUMMEL), organizacijskih vještina (ADIŽES, Novi Sad), rukovodnih i menadžerskih vještina (CRESOM, Kalifornija; MANN+HUMMEL). Pohađao je mnoge edukacije u Bosni i Hercegovini i okruženju, kao i online edukacije. Bavi se pitanjima uloge rukovodstva i organizacijske transformacije uz elektronsku podršku, postavljanjem ciljeva, donošenjem odluka i korištenjem neophodnih menadžerskih alata.

Uz profesionalni rad je istovremeno obavljao niz drugih političkih, privrednih i društvenih poslova. Dobitnik je mnogih priznanja, a najznačajnija su: Lokalni lider desteljeća (Liga humanista), Najnačelnik (2011. godine), Plaketa Općine Tešanj (2015. godine).

Objavljene knjige:

- Početnica na računarima (1999),
- Reinženjering poslovnih procesa (2001),
- Rukovođenje (2003),
- Menadžerske vještine (2005),
- Nije kriv (2007),
- Rukovodni i menadžerski alati (2011),
- Organizacija (2013),
- Srcem i sredinom (2020)


Tešanj, 11.09.2020