Novosti

Nastavak sanacije

Tokom jučerašnjeg dana (subota 11.6.) pripadnici civilne zaštite sa angažovanim jedinicama i izvođačima radili su na sanaciji šteta od poplave. Ukupno je bilo angažirano preko ...

Opširnije »

Obavještenje

Dana 10.06.2022. godine uslijed obilnih padavina i pojave bujica nastale su poplave na većem dijelu općine Tešanj zbog čega je proglašeno stanje prirodne nesreće. Upozorava ...

Opširnije »

Prirodna nesreća

Usljed obilnih padavina u petak 10.6.2022., naročito u periodu od 17:45, došlo je do porasta vodostaja rijeke Tešanjke i njenih pritoka (potoka). Usljed količine padavina ...

Opširnije »

Godišnji izvještaj o radu JP Agencija za razvoj

Godišnji izvještaj o radu JP Agencija za razvoj Izvještaj TRA za 2021. godinu Izvještaj o radu TRA za 2021. godinu Izvještaj o radu TRA za ...

Opširnije »

Godišnji izvještaj o radu JP Toplana

Opširnije »

Godišnji izvještaj o radu JP RAD

Opširnije »

Liste kandidata – samozapošljavanje boračke populacije za 2022. godinu

Na osnovu oglasa za dodjelu novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu poticaja za samozapošljavanje boračkih populacija za 2022. godinu koje je objavilo ...

Opširnije »

Upozorenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja

Od strane Agencije za vodno područje rijeke Save izdato je Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 09.06.-12.06.2022. godine. Prema istom u navedenom periodu ...

Opširnije »

Sanacija puteva i bankina

U posljednjih nekoliko dana, kao posljedica obilnijih padavina i bujičnih voda, u više mjesnih zajednica je prijavljeno oštećenje puteva i bankina. Šteta je prijavljena i ...

Opširnije »

Javna rasprava: Izmjene dijela Regulacionog plana Poslovna zona Bukva

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana Poslovna zona Bukva, ...

Opširnije »