Novosti

Realizacija projekata iz oblasti održavanja cesta

U proteklim danima, u skladu sa vremenskim prilikama intenzivirani su radovi na realizaciji Projekta izgradnje pješačkih zaštitnih ograda i postavljanje vertikalne signalizacije na području općine ...

Opširnije »

Videonadzor na području općine Tešanj

Završeni su radovi na izradi sistema videonadzora na području općine Tešanj. Videonadzor je pušten u funkciju i na svim lokacijama se vrši nadzor u planiranom ...

Opširnije »

Nadzor i mjerenje zagađenja rijeke Tešanjke

Tokom protekle 2021. godine Općina Tešanj je vršila monitoring nad vodotokom rijeke Tešanjke, gdje se svaka tri mjeseca vršilo laboratorijsko mjerenje kvaliteta vode na lokacijama: ...

Opširnije »

Čestitka povodom godišnjice formiranja 375. Oslobodilačke brigade

U odbrani teritorije općine Tešanj i Bosne i Hercegovine značajno mjesto zauzimala je i 375. Oslobodilačka brigada, koja je časno i u cijelosti zajedno sa ...

Opširnije »

Pripreme za gradnju koridora VC kroz općinu Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić sastao se sa direktorom Sektora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH, Ešefom Džafićem. Ovom prilikom se razgovaralo o finalizaciji projektovanja ...

Opširnije »

Poziv za sudjelovanje u procesu zamjene zemljišne knjige

Pozivamo sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Jablanica po novom premjeru da ...

Opširnije »

Raspodjela javnih prihoda

Danas je u Tešnju održan sastanak Komisije za ekonomski razvoj i finansije općina i gradova FBiH (SOGFBiH), a u vezi izrade novog Zakona o pripadnosti ...

Opširnije »

Izgradnja kanalizacije Hadžalići u MZ Raduša

U sklopu realizacije Liste kapitalnih projekata za 2021. godinu, u toku su radovi na izgradnji kanalizacije Hadžalići u MZ Raduša. Izvođač radova je firma AB ...

Opširnije »

Održana 13. sjednica Općinskog vijeća

Danas je u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 13,00 sati održana 13. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom: Prijedlog Rješenja o imenovanju 3 ...

Opširnije »

Nastavak gradnje Sportske dvorane u Jelahu

Potpisivanjem Ugovora i uvođenjem izvođača u posao nastavljeni su radovi na izgradnji Sportske dvorane u Jelahu. Ova faza obuhvata kompletno zidanje i zatvaranje objekta, betoniranje ...

Opširnije »