Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Realizacija projekata

U toku je asfaltiranje ugovorene dionice puta Bedaci-Numera u MZ Tešanjka, a ugovorene dionice puta Trnovac-Barići u MZ Novo Selo i Brezovače u MZ Medakovo ...

Read More »

Završena montaža školske sale u Kaloševiću

Završena je montaža školske sale u Kaloševiću. Izvođač radova je firma Inžinjering-1 d.o.o. Jelah. Sljedeće sedmice se planira i montaža školske sale u Miljanovcima -Lončarima. ...

Read More »

Uređenje korita potoka Ježevac

U toku su radovi na prokopavanju, čišćenju i uređenju korita potoka Ježevac u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci i MZ Kalošević.   U cilju provođenja preventivnih mjera zaštite ...

Read More »

Realizacija projekata

U toku je realizacija projekata sa Liste kapitalnih projekata za 2017. godinu. U Šijama su nastavljeni radovi na izgradnje školske sale, izvođač radova je firma ...

Read More »

Javni poziv kompanijama: Dijaspora za razvoj

S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz ...

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Zimsko održavanje puteva

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Zimsko održavanje puteva možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza (za LOT 1,2 i 3)

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza (za LOT 1,2 i 3) možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »

Izbor najpoljoprivrednika u 2017. godini

U ovoj, kao i prethodne četri godine, Općina Tešanj putem zadruge “Kapi života“  realizuje aktivnosti izbora najpoljoprivrednika (gazdinstva) u 2017. godini. Na osnovu pristiglih prijava, ...

Read More »

Poziv na javnu raspravu: Nacrt zoning plana Poslovna zona Glinište

Općinski načelnik poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe na Nacrt zoning plana Poslovna zona Glinište, koji ...

Read More »

Informacija o pregovaračkom postupku: Održavanje cesta

Informaciju o pregovaračkom postupku: Održavanje cesta za LOT1 možete pogledati ovdje i za LOT2 ovdje     Opširnije na opcina-tesanj.ba.

Read More »