Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Septembar, 2017

 • 15 Septembra

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izgradnja vodovoda za područnu školu u Planjama

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Izgradnja vodovoda za područnu školu u Planjama možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 15 Septembra

  Asfaltiranje dionica puteva u Dž.Planjama i Jablanici

    Počeli su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Žilići u MZ Džemilić Planje. Projekat finansira Općina Tešanj i mještani. Također, počeli su radovi ...

 • 14 Septembra

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Asfaltiranje saobraćajnice u Bukvi

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Asfaltiranje saobraćajnice u Bukvi možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 14 Septembra

  Informacija o pregovaračkom postupku: Nastavak radova na gradnji školske sale u Šijama

  Informaciju o pregovaračkom postupku: Nastavak radova na gradnji školske sale u Šijama možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 14 Septembra

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Asfaltiranje saobraćajnica u Ljetiniću, Medakovu, Tešnju i Jelahu

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Asfaltiranje saobraćajnica u Ljetiniću, Medakovu, Tešnju i Jelahu možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 14 Septembra

  ReLOaD: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata

  Općina Tešanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu ...

 • 12 Septembra

  Realizacija projekata

  Završeno je asfaltiranje ugovorenih dionica puteva sa Liste kapitalnih projekata za 2017 godinu. Asfaltirana je dionica puta Bobare-Križ u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci, dionice puteva Rakite i ...

 • 12 Septembra

  Monitoring rijeke Tešanjke

  Uslijed sve učestalijih prijava zagađenja rijeke Tešanjke kako od stanovništva tako i od privrednih subjekata koji posluju u poslovnoj zoni Bukva, Općinski načelnik je održao ...

 • 11 Septembra

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza, LOT 12

  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza, LOT 12 možete pogledati ovdje Opširnije na opcina-tesanj.ba.

 • 11 Septembra

  Obilježen 9. septembar – Dan oslobođenja općine Tešanj od fašizma

  Povodom općinskog praznika 9. septembra – Dana oslobođenja općine Tešanj od fašizma položeno je cvijeće na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima 1992-1995. godina, ...