Općina

Vijesti iz Press službe Op?ine Tešanj

Juni, 2020

 • 25 Juna

  Sanacija oštećenja i preventivne mjere

  U toku su aktivnosti na sanaciji nastalih oštećenja na vodotocima usljed bujičnih voda, kao i aktivnosti na provođenju redovnih preventivnih mjera na zaštiti od poplava ...

 • 25 Juna

  Javni konkurs o prodaji zemljišta u Tešnju radi izgradnje garaža kod benzinske pumpe “INA”

  Općina Tešanj, prodaje zemljište označeno kao k.p. broj: 536/7 površine 627 m2 za K.O. Tešanj II. Zemljište se nalazi u Tešnju kod benzinske pumpe “INA”. ...

 • 24 Juna

  Realizacija Liste kapitalnih projekata 2020. godinu

  Započeti su radovi na pripremi za asfaltiranje u Ul. Safvet bega Bašagića u Tešnju. Završeni su i radovi na asfaltiranju dionice puta Ripna u MZ ...

 • 24 Juna

  Sastanak sa predstavnicima tri mjesne zajednice

  Općinski načelnik sa saradnicima je tokom prethodnih 10 dana organizovao radne sastanke sa predstavnicima mjesnih zajednica Tešanj, Novi Miljanovci i Jelah. Sa predstavnicima MZ Tešanj ...

 • 23 Juna

  Asfaltirana dionica puta u MZ Oraš Planje

  U toku su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Planje – Mrkotić u MZ Oraš Planje. Izvođač radova je firma HAJDIĆ doo Maglaj, a nadzor vrši Institut ...

 • 23 Juna

  Oprema za dobrovoljna vatrogasna društva

  Služba civilne zaštite Općine Tešanj, dio vatrogasne opreme dodijelila je dobrovoljnim vatrogasnim društvima Jelah i Tešanj 1905. Oprema je nabavljena iz sredstava Fonda za vatrogastvo. ...

 • 16 Juna

  Asfaltirana dionica puta u MZ Jelah

  Završeni su radovi na asfaltiranju Novog puta, nastavak od ulice Hasana K. Pruščaka u MZ Jelah. Sredstva za finansiranje projekta obezbijeđena su u budžetu Općine, ...

 • 16 Juna

  Kantonalna besplatna pravna pomoć

  Informišemo građane sa područja općine Tešanj da će Kantonalni zavod za pravnu pomoć nastaviti sa pružanjem besplatne pravne pomoći. Od 22.6.2020. godine (ponedjeljak) besplatna pravna ...

 • 16 Juna

  Informacija o pregovaračkom postupku: Izgradnja objekta u okviru Azila za pse

  Informaciju o pregovaračkom postupku: Izgradnja objekta u okviru Azila za pse možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico

 • 12 Juna

  V Odluka o dopuni Plana JN za 2020. godinu

  V Odluku o dopuni Plana JN za 2020. godinu možete pogledati ovdje Powered by WPeMatico