UG

April, 2015

 • 13 Aprila

  OMOGUĆIVANJE MIGRACIJE RIBE U MRIJEST RIJEKOM USOROM

  DANA 12.04.2015 GODINE NA OSNOVU MEĐUSOBNOG SPORAZUMA IZMEĐU USR “BLINKER” KALOŠEVIĆ-TEŠANJ I SRD “JELAH” TEŠANJ, FIZIČKI JE OTVOREN JE DIO BRANE NA RIJECI USORI ISPOD ...

 • 13 Aprila

  OBILJEŽAVANJE RIBOLOVNE ZONE

  Dana 05.04.2015 godine članovi USR “Blinker” Kalošević-Tešanj su izvršili postavljanje novih tabli koje obilježavaju granice ribolovne zone “Doboj jug-Tešanj-Usora” a koja na svojim krajevima graniči ...

 • 9 Aprila

  CERK: Pasoš kompetencija

    Tokom redovnog školovanja, postepeno učimo i dobijamo znanja, koja su predviđena nastavnim planom i programom, ali za koja se često pitamo, da li će ...

 • 6 Aprila

  ODRŽANA SKUPŠTINA NHU „OSLONAC“ TEŠANJ

  Dana, 05. Aprila 2015.godine u 10.00 sati u Tešnju je održana Redovna Skupština NHU „OSLONAC“ Tešanj. Na Skupštini je razmatran rad Udruženja u prethodnoj, 2014.godini, ...

Mart, 2015

 • 28 Marta

  Edukacija za oboljele od šećerne bolesti

  Danas, 28.03.2015. godine  UG Sugar Tešanj je organizirao Edukaciju na području Mjesne zajednice Kalošević i Bobare, za oboljele od šećerne bolesti i osobe koje o ...

 • 22 Marta

  Čišćenja smeća na obalama rijeke Usore, Jezera “Mrkotić” te pristupnim lokalnim putevima

  Dana 22.03.2015 godine povodom SVJETSKOG DANA VODA Udruženje sportskih ribolovaca “BLINKER” Kalošević-Tešanj i učenici O.Š. “ABDULVEHAB ILHAMIJA” Kalošević, pod pokroviteljstvom Općine Tešanj, organizovali su veliku ...

 • 21 Marta

  Proljetno uredjenje nase opcine

  Dom izviđača Kiseljak Danas su članovi našeg odreda, u sklopu šire sveobuhvatne aktivnosti na proljetnom uređenju općine Tešanj, dali svoj skromni doprinos radnom akcijom na ...

 • 20 Marta

  Skupština Udruženja

  Obavještavamo sve članove i simpatizere NHU “Oslonac” da će se redovna Skupština udruženja održati u nedjelju, 05.04.2015.godine u 10,00 sati u Sali OV Tešanj. Dnevni ...

 • 20 Marta

  34.sjednica Savjeta

  Dana, 19.03.2015.godine u 15,30 sati je održana 34.sjednica Savjeta. Savjet je dogovorio da se Redovna Skupština Udruženja zakaže za 05.04.2015, u Sali OV Tešanj sa ...

 • 13 Marta

  Ekološka akcija povodom obilježavanja 22. Marta Svjetskog dana voda

  Udruženje sportskih ribolovaca „Blinker“ Kalošević – Tešanj već duži niz godina u planu svojih redovnih aktivnosti organizuje i provodi razne ekološke akcije sa ciljem stvaranja ...