Tagovane Archive: zdk

ODRŽANA OSNOVNA OBUKA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA O IZRADI IZJAVE O FISKALNOJ PROCJENI ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA PLANIRANJA NA BUDŽET

Dana 02.11.2016. godine realizovana je osnovna obuka 30 državnih službenika kantonalnih organa uprave o izradi izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja ...

Opširnije »

OSTVARENE UŠTEDE TROŠKOVA PRUŽANJA PTT USLUGA

U cilju provođenja mjera štednje budžetskih sredstava u smislu racionalizacije troškova za PTT usluge koji nastaju u radu sudova, i zbog povećanog obima poslova koje ...

Opširnije »

DISTRIBUIRAN DOKUMENTARNI FILM O PREVENCIJI VRŠNJAČKOG NASILJA U ŠKOLE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je distribuiralo dokumentarni film o prevenciji vršnjačkog nasilja u sve osnovne i srednje škole na području ...

Opširnije »

KONTROLA PISANJA LIJEKOVA SA ESENCIJALNE LISTE

Zbog velikog prekoračenja potrošnje planiranih sredstava za lijekove sa esencijalnih listi u 2016 godini, na osnovu zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministar zdravstva je formirao stručnu ...

Opširnije »

SAGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAM I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI U FBIH

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 75. sjednici održanoj 27.10.2016. godine, donijela Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenam i dopunama Kolektivnog ugovora za ...

Opširnije »

VLADA DALA SAGLASNOST NA KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI ŠUMARSTVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Na 75. sjednici  održanoj dana 27.10.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu donijela je Odluku o davanju saglasnosti na ...

Opširnije »

SAOPŠTENJE SA 33. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Dana 25.10.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 33. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i ...

Opširnije »

POSJETA DELEGACIJE IZ TORINA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević sastao se juče sa delegacijom bolnice Molineti iz Torina. Tokom sastanka razgovarano je o daljoj mogućoj saradnji ...

Opširnije »

OSIGURANA ISPLATA STIPENDIJA

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala i izvršila isplatu druge rate stipendija za 1.980 korisnika prvog i drugog ciklusa studiranja, 24.10.2016. godine, za studijsku ...

Opširnije »

Poziv na okrugli sto u okviru izrade projekta izrade Kantonalnog ekološkog akcionog plana ZDK za period 2017-2025.godina

Izvor: www.zdk.ba

Opširnije »