Eko akcija SRD “Jelah-Tešanj”.

Protekli vikend bio je obilježen ekološkim akcijama usmjerenim na čišćenje i zaštitu prirode i čovjekove okoline, sa generalnim ciljem izgradnje i podizanja svijesti kod čovjeka da je priroda ono što moramo čuvati ako želimo ne samo svjetliju, nego bilo kakvu budućnost.

Akcije proljetnog uređenja provedene su na širem području općine Tešanj, sa učešćem velikog broja aktivista, o čemu smo ranije pisali, a jednu od akcija organizovali su i članovi Udruženja sportskih ribolovaca “Jelah – Tešanj”.

U okviru ove akcije, izgradjena je ribarska nadstrešnica uz rijeku Bosnu u mjestu Šije, zasadjeno 25 sadnica dudova, uređene su obale na ribarskoj stazi Jelah i na Rastokama, prikupljeno smeće uz rijeku Usoru u Jelahu i Kraševu, te uz rijeku Bosnu u Šijama.

U akciji su učestvovali, pored ribara, još i žene iz Udruženja “Jelašanke”, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Jelah, Udruženja “Eko Forum” Jelah, navijačka skupina “Jalijaši, kao i predstavnici Mjesne zajednice Jelah i općine Tešanj.

Iz Udruženja sportskih ribolovaca “Jelah-Tešanj” poručuju: “Niko od nabrojanih nije mogao pojedinačno odraditi ove aktivnosti – ali udruženi, složni… možemo sve! Neka to bude poruka za buduće akcije!”

Ovo je svakako prava poruka i još jedan lijep primjer  za buduće naraštaje. Čestitamo.

About Sportski savez Opcine Tesanj