Interaktivna nastava historije u Gimnaziji

Dana 20.2.2018., u odjeljenju IIc rađen je čas pod nazivom “Društvene i političke prilike od 1919. do 1945. godine u svijetu. Ovaj čas smo uradili na alternativan način, gdje je profesorica bila koordinator časa, a učenici naratori i glumci. Predstavili smo ličnosti velikih diktatora, glumaca, umjetnika pa čak i kriminalaca, jer svaki period kojeg obilježava finansijska i socijalna kriza sa sobom nosi i kriminal i korupciju. Na ovaj način smo predstavili i pozitivne i negativne strane događaja i ličnosti navedenog perioda.

Naida Subašić, IIc

O Gimnazija Musa Cazim Catic