Fikret Hafizović

HANA ARŠKA I NJENO SPALJIVANJE NA LOMAČI

Jedna od muslimanskih heroina Francuske koju su kršćani spalili na lomači s početka XV. stoljeća je mlada Jeanne D”arc. (Hana Arška). Zanimljivo i totalno defetistički ...

Opširnije »

HERMAN DALMATA – Islamska naučna gromada Mediterana

Jedan od ključnih promicatelja evropsko-islamskog kulturnog naslijeđa, prožeto i kroz nauku, u Južnoj Evropi tokom XII. stoljeća, bio je, po rođenju, Istranin, imenom Herman.To islamsko ...

Opširnije »

Jezik Bošnjaka, Srba i Hrvata, kroz povijest

Ništa nema sporno kada etničke skupine naroda teže ka nacionalnoj emancipaciji na državotvornim elementima, ovdje konkretno na jeziku, a time i nacoinalno-državnotvornoj utemeljenosti na određenoj ...

Opširnije »

Razgovor na sijelu

Segment iz priče: ”Razgovor na sijelu”, od Muhameda Hilmi Hodžića objavljene u listu ”BEHAR” 1908./09. vezano za Tešanj     Ovaj Hilmijev rad interesantan je po osobama ...

Opširnije »

TOPONIMI GRADA TEŠNJA IZ RIMSKOG PERIODA

KARAULA Stariji žitelji Tešnja znaju; da kada se kreću sa Donje Čaršije prema Gornjoj Čaršiji ulicom koja vodi uz brdo, da je to Karaula. Njen ...

Opširnije »