Fuad Hadžimehić

So, help us God

Važno je znati čitati znakove pored puta. Svaka osoba nosi sa sobom svoje iskustvo. Svaka porodica, sredina, zajednica, narod, društvo, organizacija, kolektiv, kompanija, korporacija, čovječanstvo ...

Opširnije »

Ljudska duša

Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše. Drugim riječima, napredak naših duhovnih i moralnih moći: da svakim danom sve više prosvjećujemo ...

Opširnije »

Godina straha i/ili nade?

Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.. Muhammed, a.s. Pred nama je 2017. ...

Opširnije »

Prokletstvo rukovodioca

Dobar rukovodilac ne radi danas ono što njegovi saradnici mogli uraditi jučer. Dobrica Stevanović, predavač Adižes Leadership Programa i Generalni direktor Hahn+Kolb, doo u julu ...

Opširnije »

Svađa

“Ne možete se rukovati stisnute šake.” Indira Ghandi Svakodnevno ljudi dolaze u nesporazume, u konflikte, sukobe. Čini se da bez sukoba ljudi ne mogu. Ipak ...

Opširnije »

Kontinuitet zle samovolje

  “Što u ratu ne odnese neprijatelj, odnese prijatelj u miru” Češka poslovica Nije pitanje je li odluka Skupštine manjeg BH entiteta – Republike Srpske ...

Opširnije »

Primjer (ne)sposobnosti

” Neki drugovi su stigli do cilja i stoje. Neće da se pomjere ili pomaknu u stranu da bi drugi mogli da krenu naprijed.” Duško ...

Opširnije »

Razumno misliti

“Istok pretjeruje sa duhovnošću bez razmišljanja, a Zapad sa razmišljanjem bez duhovnosti. Nama trebaju ljudi spajalice, a upravo je to osobina razumnih ljudi, koji zajednici ...

Opširnije »

Bez Alije i Tita

“Za mnoge od nas Bosna nije samo domovina, Bosna je ideja. To je vjera da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija, mogu živjeti zajedno“ ...

Opširnije »

Ako želite mir – imaćete ga

Reci: „O ljudi, Istina vam dolazi od Gospodara vašeg, i onaj ko se uputi Pravim putem – uputio se za svoje dobro, a onaj ko ...

Opširnije »