JU Centar za socijalni rad Tešanj

Pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

Dana 28.07.2022. godine Ministarstvo za boračka pitanja ZDK je putem općinske Službe za boračko invalidsku zaštitu i opću upravu objavilo Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva ...

Opširnije »

Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad

Opširnije »