Dom zdravlja Tešanj

Održan seminar "Novi zakon o radu FBiH"

Dana 17.09.2015.godine (četvrtak), u amfiteatru Unitic Sarajevo, održan je seminar “Novi zakon o radu FBiH”. U prepunom amfiteatru, novi zakon su predstavlili stručnjaci za radno ...

Read More »

PREDSTAVLJAMO: Služba porodične medicine

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Porodična medicina je prvi kontakt sa pacijentom u sklopu sistema zdravstvene zaštite, osiguravajući otvoren i neograničen pristup za ...

Read More »

Obavijest

Obavještavaju se građani i korisnici usluga JZU Dom zdravlja Tešanj, da  od 10.09.godine, Služba za RTG dijagnostiku nudi uslugu RTG snimanja zuba sa pojedničnim snimcima-retroalveolarno. ...

Read More »

Posjeta ministra zdravstva ZE-DO kantona

Dana 04.09.2015.godine (petak),menadžment JZU Dom zdravlja Tešanj je ugostio ministra zdravstva ZE-DO kantona, dr. Bojana Gvozdenovića, njegove saradnike i direktora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, ...

Read More »

Održan XXXIII stručni sastanak

25.08.2015.godine (utorak), u sali JZU Doma zdravlja Tešanj, održan je XXXIII stručni sastanak. Stručni sastanci predstavljaju mjesečno izvještavanje direktora ustanove i rukovodioca službi. Opširnije na ...

Read More »

Uručena zahvalnica NHU "Dobrobit-nafaka"Jelah

Dana 24.08.2015.godine (ponedjeljak), direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim. dr. Hidajet Mudrov je posjetio sjedište NHU “Dobrobit-nafaka” Jelah-Tešanj i tom prilikom uručio zahvalnicu ustanove. Zahvalnica ...

Read More »

Obilasci mjesnih ambulanata porodične medicine

Danas je,direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrov posjetio ambulantu porodične medicine Kalošević i tom prilikom rezimirao Izvještaje rada u proteklim mjesecima. Opširnije na ...

Read More »

Nastavak humantarnih aktivnosti

Menadžment JZU Dom zdravlja Tešanj nastavlja učestovati i odazivati se na humantarne aktivnosti u lokalnoj zajednici. Ustanova je uspostavila saradnju sa NHU “Dobrobit-nafaka”Jelah-Tešanj, u čijim ...

Read More »

JZU Dom zdravlja Tešanj investirala u nabavku nove opreme

Danas je, u prostorije Službe za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Tešanj dopremljen novi biohemijski analizator za biohemijske i imunološke pretrage. Analizator omogućava analize: šećera u ...

Read More »

AKAZ prihvatio Izvještaj o indikatorima izvedbe JZU Dom zdravlja Tešanj

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) je u skladu sa članom 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u ...

Read More »