Dom zdravlja Tešanj

Prezentacija „IPA II za period 2014-2020 u kontekstu BiH“

Dana 26.06.2015.godine, u sali OV Tešanj, Razvojna agencija  općine Tešanj je organizovala prezentaciju „IPA II za period 2014-2020 u kontekstu BiH“. Prezentacija je organizovana na ...

Read More »

Održana konferencija Rani rast i razvoj djece u BiH

Dana 26.06.2015.godine,u sali Parlamentarne skupštine BiH, održana je konferencija “Rani rast i razvoj djece u BiH”, koju je organizovalo Ministarstvo civilnih poslova BiH uz podršku ...

Read More »

U MZ Šije otvorena renovirana ambulanta porodične medicine

Načelnik općine Tešanj Mr. sc. Suad Huskić i direktor Doma zdravlja Tešanj Prim. dr. Hidajet Mudrov svečanim presjecanjem vrpce otvorili su renoviranu ambulantu porodične medicine u MZ ...

Read More »

Centar za praćenje ranog rasta i razvoja djece  i edukaciju roditelja

Od 01.09.2014. godine  u JZU  Dom zdravlja Tešanj  uz podršku  UNICEF-a za BIH,  počeo je  sa radom Centar za praćenje ranog rasta i razvoja djece  i ...

Read More »

JZU Dom zdravlja Tešanj: Saopćenje za javnost

Ljudski dirnuti, a kao profesionalci veoma prozvani, na inicijativu direktora nakon što smo izanalizirali sve aspekte i preduzete aktivnosti od momenta prvog kontakta, pa do ...

Read More »