Dom zdravlja Tešanj

PREDSTAVLJAMO:Higijensko-epidemiološka služba

Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Tešanj čini tim od 5 uposlenika (1 specijalista epidemiolog, 2 diplomirana sanitarna inžinjera, 1 viši sanitarni tehničar i 2 medicinska tehničara-opći ...

Opširnije »

Odluka o utvrđivanju rang liste za prijem u radni odnos med. sestre/tehničara i fizioterapeutskog tehničara

Na osnovu člana 24. Statuta i člana 19. Pravilnika o radu (br protokola 2346/17) JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj na osnovu prijedloga Komisije za ...

Opširnije »

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove fizioterapeutskog tehničara

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 11.02.2019.godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju fizioterapeutskog tehničara ...

Opširnije »

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove med.sestre/tehničara

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 09.02.2019.godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju medicinske sestre/ ...

Opširnije »

JZU Dom zdravlja Tešanj učesnik projekta “Anti – stres program za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja”

U okviru Strategije razvoja općine Tešanj ( 2018-2022), JZU DZ “Izudin Mulabećirović – Izo”, učestvuje u implementaciji projekta “ Anti – stres program za mlade ...

Opširnije »

Posjeta JP “Rad” i JP “Toplana” Tešanj JZU Dom zdravlja Tešanj

Danas u posjeti našoj ustanovi su bili direktor JP “Rad” Tešanj gdin Adnan Lihić i direktor JP “Toplana” Tešanj gdin Asim Bašalić, te su razgovarali ...

Opširnije »

Održan 4. stručni Kolegij v.d. direktora sa rukovodiocima službi

Dana 14.02.2019. godine ( četvrtak ) u sali za sastanke održan je 4. stručni Kolegij v.d.direktora sa rukovodiocima službi JZU Dom zdravlja Tešanj. V.d. direktor ...

Opširnije »

Posjeta firme “MADI” JZU Dom zaravlja Tešanj

Dana 12.02.2019. u Kabinetu direktora JZU Doma zdravlja v.d. direktor Dujsić dr. Amir , održao je sastanak sa Izvršnim direktorom kompanije “MADI d.o.o.” gdin Edinom ...

Opširnije »

Izvod iz cjenovnika za vlastite usluge u Domu zdravlja

Radi informisanja javnosti stavljamo na uvid Izvod iz cjenovnika vlastiith usluga Doma zdravlja, a koji se odnosi na vlastite usluge u službi za zdravstvenu zaštitu ...

Opširnije »

Obavijest o rezultatima Oglasa za pozicije doktora mediicne i med.laboranta

Obavijest o rezultatima Oglasa za pozicije doktora mediicne i med.laboranta koji su se prijavili na oglas objavljen dana 24.01.2019. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i ...

Opširnije »