Posjeta firme “MADI” JZU Dom zaravlja Tešanj

Dana 12.02.2019. u Kabinetu direktora JZU Doma zdravlja v.d. direktor Dujsić dr. Amir , održao je sastanak sa Izvršnim direktorom kompanije “MADI d.o.o.” gdin Edinom Jabandžićem i rukovodiocem kontrole kvaliteta u “MADI d.o.o.”, gđom Jasminom Softić. Na sastanku su prezentirane usluge koje pruža naša ustanova, prvenstveno Higijensko epidemiološka služba, te se razgovaralo o budućoj međusobnoj saradnji, i o mogućim zajedničkim aktivnostima, kojima će se poboljšati kvalitet primarne zdravstvene zaštite u cilju osiguranja zadovoljstva korisnika usluga.
Jedna od tema sastanka bila je i mogućnost povremenog pružanja zdravstvenih usluga uposlenicima kompanije MADI d.o.o u ambulanti koja bi bila opremljena u prostorijama kompanjie.

Izvor: dztesanj.ba.

About Tesanj Net