Posjeta JP “Rad” i JP “Toplana” Tešanj JZU Dom zdravlja Tešanj

Danas u posjeti našoj ustanovi su bili direktor JP “Rad” Tešanj gdin Adnan Lihić i direktor JP “Toplana” Tešanj gdin Asim Bašalić, te su razgovarali sa v.d. direktor Dujsić dr. Amir o trenutnom stanju u ove tri ustanove. Govora je bilo i o budućoj međusobnoj saradnji, i o mogućim zajedničkim aktivnostima, kojima će se poboljšati kvalitet primarne zdravstvene zaštite u cilju osiguranja zadovoljstva korisnika usluga.

Izvor: dztesanj.ba.

About Tesanj Net