PREDSTAVLJAMO:Higijensko-epidemiološka služba

Higijensko-epidemiološku službu Doma zdravlja Tešanj čini tim od 5 uposlenika (1 specijalista epidemiolog, 2 diplomirana sanitarna inžinjera, 1 viši sanitarni tehničar i 2 medicinska tehničara-opći smjer). Rukovodilac službe je dr. Ljiljana Sejdinović-spec.epidemiolog, dok je Mersad Subašić- dipl. sanitarni inžinjer, glavni tehničar službe.

Radno vrijeme službe je svaki radni dan, u terminu od 07:00- 13:30 sati. Detaljnije informacije o svim poslovima i aktivnostima službe, mogu se dobiti na brojeve telefona: 032/650 – 677 i 032/650-303.

Usluge koje se obavljaju u Higijensko-epidemiološkoj službi naše ustanove su:

– SANITARNI PREGLEDI OSOBA KOJE PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU (sanitarna knjižica)- cijena iznosi 35 KM po osobi
– SANITARNO-HIGIJENSKI MINIMUM – cijena kursa iznosi 50 KM po osobi
– DDD USLUGE (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA) – cijena DDD usluga se obračunava na osnovu postojećeg Cjenovnika DDD usluga, a cijene se određuju na osnovu veličine objekata.
– UZIMANJE UZORAKA HRANE, VODE I BRISEVA NA BAKTERIOLOŠKU ANALIZU
– VAKCINACIJA NA OSNOVU MEDICINSKIH INDIKACIJA

Izvor: dztesanj.ba.

About Tesanj Net