JU

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove med.sestre/tehničara

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 09.02.2019.godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju medicinske sestre/ ...

Read More »

JZU Dom zdravlja Tešanj učesnik projekta “Anti – stres program za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja”

U okviru Strategije razvoja općine Tešanj ( 2018-2022), JZU DZ “Izudin Mulabećirović – Izo”, učestvuje u implementaciji projekta “ Anti – stres program za mlade ...

Read More »

Posjeta JP “Rad” i JP “Toplana” Tešanj JZU Dom zdravlja Tešanj

Danas u posjeti našoj ustanovi su bili direktor JP “Rad” Tešanj gdin Adnan Lihić i direktor JP “Toplana” Tešanj gdin Asim Bašalić, te su razgovarali ...

Read More »

Održan 4. stručni Kolegij v.d. direktora sa rukovodiocima službi

Dana 14.02.2019. godine ( četvrtak ) u sali za sastanke održan je 4. stručni Kolegij v.d.direktora sa rukovodiocima službi JZU Dom zdravlja Tešanj. V.d. direktor ...

Read More »

Posjeta firme “MADI” JZU Dom zaravlja Tešanj

Dana 12.02.2019. u Kabinetu direktora JZU Doma zdravlja v.d. direktor Dujsić dr. Amir , održao je sastanak sa Izvršnim direktorom kompanije “MADI d.o.o.” gdin Edinom ...

Read More »

Izvod iz cjenovnika za vlastite usluge u Domu zdravlja

Radi informisanja javnosti stavljamo na uvid Izvod iz cjenovnika vlastiith usluga Doma zdravlja, a koji se odnosi na vlastite usluge u službi za zdravstvenu zaštitu ...

Read More »

Obavijest o rezultatima Oglasa za pozicije doktora mediicne i med.laboranta

Obavijest o rezultatima Oglasa za pozicije doktora mediicne i med.laboranta koji su se prijavili na oglas objavljen dana 24.01.2019. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” i ...

Read More »

Obavijest o obavljanju testiranja i intervjua sa kandidatima za prijem u radni odnos

Obavijest o obavljanju intervjua sa kandidatima koji su se prijavili na oglas objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” i web stranici Doma zdravlja Tešanj dana 24.01.2019.godine ...

Read More »

Održan stručni sastanak v.d. direktora sa rukovodiocima službi

Dana 30.01.2019. godine ( četvrtak ) u sali za sastanke održan je stručni sastanak v.d.direktora sa rukovodiocima službi JZU Dom zdravlja Tešanj. V.d. direktor Dujsić ...

Read More »

Održan redovni mjesečni sastanak

Danas 30.01.2019.godine ( srijeda) u sali za sastanke , sa početkom u 14:00 sati v.d. direktor Dujsić dr Amir spec.interne medicine je održao redovni mjesečni ...

Read More »