JU

Odluka o pokretanju javne nabavke

U nastavku možete pogledati: Odluka o pokretanju javne nabavke

Read More »

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Na osnovu člana 14. stav 2. člana 18. stav 1,  člana 21. stav d) i člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. ...

Read More »

Konferencija ”Antikorupcijski programi u bh.državnim preduzećima”

Početkom mjeseca jula Transparency International u BiH organizovala je u Sarajevu konferenciju na temu ”Antikorupcijski programi u bh.državnim preduzećima” na kojoj su bili prezentovani rezultati ...

Read More »

Javna nabavka – Mrki ugalj

JAVNA NABAVKA Mrki ugalj PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI POZIV ZA UČEŠĆE I i II-FAZA KVALIFIKACIJE I POČETNE PONUDE U nastavku možete ...

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

U nastavku mozete pogledati: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U nastavku možete pogledati: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U nastavku možete pogledati: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Read More »

Odluka o poništenju postupka nabavke

U nastavku možete pogledati: Odluka o poništenju postupka nabavke

Read More »

Odluka o pokretanju postupka nabavke

U nastavku možete pogledati: Odluka o pokretanju postupka nabavke – nabavka uglja putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Read More »

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

U nastavku možete pogledati informaciju:

Read More »