JU

Obavještenje o početku grijne 2018/2019 sezone

Obavještavaju se korisnici gradskog grijanja o početku grijne 2018/2019 sezone

Read More »

Nastavak toplifikacije starog grada

Dana, 13.09.2018. godine JP ” TOPLANA” d.d. Tešanj počinje sa nastavkom toplifikacije starog grada: Čaršija, Grana IX, ulica Tabačka.Prilikom izvođenja radova može doći do periodičnog ...

Read More »

Javna nabavka radova

SANACIJA CIKLONA NA KOTLU KI i KII SA PRATEĆOM KONSTRUKCIJOM U nastavku mozete pogledati dokumtaciju: POZIV ZA UČEŠĆE I i II-FAZA – KVALIFIKACIJE I POČETNE ...

Read More »

Oglas za prijem radnika

Na osnovu člana 41. Statuta i Pravilnika o kriterijima provođenja preocedure za prijem radnik JP  ”Toplana” d.d Tešanj i te osnovu Odluke o prijemu zaposlenika broj ...

Read More »

Oglas za prijem radnika

Na osnovu člana 41. Statuta i Pravilnika o kriterijima provođenja preocedure za prijem radnik JP  ”Toplana” d.d Tešanj i te osnovu Odluke o prijemu zaposlenika ...

Read More »

Odluka o pokretanju javne nabavke

U nastavku možete pogledati: Odluka o pokretanju javne nabavke

Read More »

Odluka o pokretanju postupka nabavke

Na osnovu člana 14. stav 2. člana 18. stav 1,  člana 21. stav d) i člana 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. ...

Read More »

Konferencija ”Antikorupcijski programi u bh.državnim preduzećima”

Početkom mjeseca jula Transparency International u BiH organizovala je u Sarajevu konferenciju na temu ”Antikorupcijski programi u bh.državnim preduzećima” na kojoj su bili prezentovani rezultati ...

Read More »

Javna nabavka – Mrki ugalj

JAVNA NABAVKA Mrki ugalj PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI POZIV ZA UČEŠĆE I i II-FAZA KVALIFIKACIJE I POČETNE PONUDE U nastavku možete ...

Read More »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

U nastavku mozete pogledati: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca

Read More »