JU

Posjeta štićenicima JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić

Opširnije na csr-tesanj.ba.

Read More »

Završeni radovi na adaptaciji kuće samohrane majke

Završeni radovi na adaptaciji kuće samohrane majke S.A. iz Jevadžija općina Tešanj, nabavljen je i novi namještaj, te su djeca iz Ustanove vraćena u biološku ...

Read More »

Održan seminar o verifikaciji mjerila u zdravstvu

Dana 06.06.2016.godine (ponedjeljak), u Sarajevu, s početkom u 11:00 sati, održan je seminar  o verifikaciji mjerila u zdravstvu.Organizator ovog događaja je verifikacioni laboratorij “Verlab”d.o.o Sarajevo, ...

Read More »

O B A V J E Š T E NJ E

Danas 06.06.2016.godine izvršena je transakcija novčanih sredstava na račune korisnika za prava iz socijalne zaštite koja se finansiraju iz budžeta Kantona a kako slijedi : ...

Read More »

JZU Dom zdravlja je dio projekta "Volontiraj- kreditiraj"

Rukovodstvo JZU Dom zdravlja Tešanj iskazuje veliku  spremnost i angažiranost u učešću  i podršci mladim ljudima s područja općine.  Shodno svojim kapacitetima i mogućnostima, uvijek ...

Read More »

Održan 42. stručni sastanak

Dana 24.05.2016.godine, u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, održan je 42. stručni sastanak, koji saziva direktor ustanove, a na kojem prisustvuju svi rukovodioci službe. Sastanci ...

Read More »

PREDSTAVLJAMO: Ambulanta Tešanjka

Ambulanta Tešanjka je smještena na raskrću puta Tešanjka – Jelah i Tešanjka – Tešanj.  U svojim registrima bilježi 3100 registrovanih pacijenata, i to s područja ...

Read More »

Predstavnici JZU Dom zdravlja Tešanj posjetili sajam privrede Tešanj 2016

Dana 19.05.2016.godine, s početkom u 11:00 sati, u DC Kraševo Tešanj, zvanično je otvoren 12. Sajam privrede Tešanj 2016. Glavni organizator sajma je Udruženje privrednika ...

Read More »

"KRKA" BiH organizovala prezentaciju međunarodne studije

Dana 17.05.2016.godine (utorak), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, s početkom u 14:00 sati, održana je prezentacija međunarodne studije: “Victory- Efikasnost i sigurnost valsartana i ...

Read More »

Bolnica na kraju nada

Neka ovaj naslov bude samo slijed činjenica, beznađa i neizvjesnosti u koje zapadoh, a iza kojih ugledah sunce. Nikako novinska mamilica, koja će privući čitalačku ...

Read More »